Zaproszenie na III Spartakiadę Stowarzyszeń

III Spartakiada Stowarzyszeń odbędzie się w ramach Weekendu dla Zdrowia w dniu 9 lipca 2017 roku (niedziela) w godzinach od 14.00 do 16.00. Wręczenie nagród przewidziano na godzinę 16:40.

Celem Spartakiady jest integracja organizacji pozarządowych w warunkach rywalizacji „na wesoło”. Udział w Weekendzie dla Zdrowia będzie nie tylko promocją zdrowego stylu życia, ale także promocją organizacji działających na terenie powiatu. Każda organizacja będzie mogła krótko zaprezentować swoją działalność.

Do udziału w Spartakiadzie Stowarzyszeń zapraszamy reprezentacje członków stowarzyszeń liczące min. 3 osoby. Ani wiek, ani ograniczona sprawność fizyczna nie są przeszkodami w rywalizacji stowarzyszeń. Każdy uczestnik znajdzie konkurencję, w której może wygrać. Członkowie stowarzyszeń działając najczęściej społecznie wykazują się hartem ducha i niesamowitą energią do działania, dlatego mamy nadzieję, że rywalizacja pozwoli wyłonić najbardziej aktywne stowarzyszenie charakteryzujące się poczuciem humoru jego członków.Najlepsze organizacje zostaną nagrodzone.

Aby wziąć udział w Spartakiadzie wystarczy wybrać reprezentacje członków stowarzyszenia i zgłosić swój udział na załączonym formularzu do 5 lipca 2017 r. i przesłać na poniższe adresy mailowe.

Kontakt:

• Maria Kasprowicz – 604 169 199, mariakas@o2.pl

• Ewelina Gul – 15 643 36 36, e.gul@stalowowolski.pl

Do pobrania: regulamin Spartakiady

Do pobrania: formularz zgłoszenia