Nasze szkoły pełne… budowlańców

Wszystko za sprawą wielkiej inwestycji realizowanej przez Powiat Stalowowolski – termomodernizacji aż 4 szkół: ZSP Nr 1, ZSP Nr 3, CEZ-u oraz CKUiODiDZ. Całkowita wartość tego potężnego zadania przekracza aż 10 mln zł.

Prace w szkołach trwają już od wiosny. Ze względu na skalę inwestycji, jest ona realizowana przez kilku wykonawców. Dzięki temu, prace trwają jednocześnie we wszystkich obiektach: w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 prowadzi je firma ADMA ze Staszowa, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, a także w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doradztwa Zawodowego – firma BCJ z Tarnobrzega, a w Centrum Edukacji Zawodowej – firma BIPV System z Rzeszowa.

Jeśli chodzi o stan zaawansowania prac, to sytuacja wygląda następująco:

  • w ZSP Nr 3 wykonano już: docieplenie stropodachu, izolację fundamentów, montaż konstrukcji pod panele fotowoltaiczne, a także rozpoczęto docieplanie ścian oraz wymianę opraw oświetleniowych
  • w CKUiODiDZ wymieniono już stolarkę okienną oraz obróbki blacharskie, docieplono stropodach, wykonano izolację fundamentów, trwają prace nad dociepleniem ścian zewnętrznych
  • w CEZ wykonano już: docieplenie stropodachu, izolację fundamentów, trwają prace nad dociepleniem ścian zewnętrznych, a także wymiana instalacji centralnego ogrzewania, oświetlenia oraz stolarki okiennej
  • w ZSP Nr 1 wykonano docieplenie stropodachu oraz ścian fundamentowych, trwa docieplanie dachu, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, a także dobiega końca wymiana stolarki okiennej

Najszybciej gotowe w całości, bo jeszcze w sierpniu, mają być ZSP Nr 3 oraz CKUiODiDZ. Natomiast w szkołach, w których wykonywane są najbardziej kosztowne i pracochłonne zadania, czyli w ZSP Nr 1 oraz w CEZ-ie, remonty wewnątrz również zakończą się w sierpniu, natomiast na zewnątrz budynków potrwają jeszcze do października. Wartość kosztorysowa całego przedsięwzięcia wynosiła 13,2 mln zł, po przetargu spadła do 10,05 mln zł. Niezwykle istotny jest fakt, że aż 85% kosztów kwalifikowanych pokryje dofinansowanie, które Powiat Stalowowolski zdobył z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – oś priorytetowa 3 – „Czysta energia”.

– To nas niezmiernie cieszy. Nie sądzę, żeby jeszcze kiedykolwiek pojawiła się szansa na pozyskanie tak wysokiego dofinansowania na prace termomodernizacyjne. Dlatego grzechem byłoby nie podjąć wyzwania i nie skorzystać. To duża i trudna inwestycja, ale przyniesie nam w przyszłości duże oszczędności na ogrzewaniu, no i niewątpliwie sprawi, że budynki szkół wypięknieją pod względem wizualnym – mówi starosta Janusz Zarzeczny.

Cały budynek ZSP Nr 3 ma być gotowy jeszcze w sierpniu

Część dociepleń zewnętrznych oraz elewacji na CEZ-ie jest już gotowa

Prace na zewnątrz ZSP Nr 1

Trwają prace nad docieplaniem i elewacją budynku CKUiODiDZ

W salach lekcyjnych ZSP Nr 1 zdemontowane są już stare grzejniki a wkrótce pojawią się nowe

W ZSP Nr 1 dobiega końca wymiana stolarki okiennej

W ZSP Nr 3 trwa docieplanie ścian