Zaproszenie na warsztaty szkoleniowe

Ramowy program warsztatów:

1. Obowiązki właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych.

2. Warunki bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych.

3. Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych.

4. Książka obiektu budowlanego.

Termin: 14 września 2017 roku godz. 10.00

Miejsce: sala obrad Rady Powiatu Stalowowolskiego w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli

Adresaci szkolenia: właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych na terenie Powiatu Stalowowolskiego

Prowadzący: Marian Pędlowski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli.

Termin i miejsce zgłoszeń: do 11 września 2017 roku w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli osobiście, a także pod numerami telefonów: 643 36 60 – 71, 604 90 33 39, bądź mailem na adres: pinbsw@wp.pl