Regionalny Fundusz Pożyczkowy dla przedsiębiorców

Niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.rig-stw.pl, zakładka Fundusz Pożyczkowy – Dokumenty do pobrania RPO I lub RPO II, a także w siedzibie RIG.

Pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielane są w ramach projektu „Zmień zwyczaj-pożyczaj !” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Oprocentowanie 0,5% w skali roku bez dodatkowych opłat i prowizji.

Więcej informacji na www.rig-stw.pl w zakładce Fundusz Pożyczkowy- dokumenty do pobrania 6.2 POKL w okresie monitorowania oraz w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Stalowej Woli

ul. 1-go Sierpnia 26b

37-450 Stalowa Wola

tel: 15 844 03 57

e-mail: sekretariat@rig-stw.pl