Zaproszenie na spotkanie Rady Organizacji Pozarządowych

Szkolenie oraz wybory Zarządu Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Stalowowolskiego odbędą się 9 października (poniedziałek) w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, w Sali Obrad Rady Powiatu Stalowowolskiego (sala nr 113, I piętro).

Na godz. 15:30 zaplanowano szkolenie dla przedstawicieli stowarzyszeń dotyczące Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach programu „Równać Szanse 2017”.

O godz. 16:30 odbędzie się zebranie członków Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Stalowowolskiego w sprawie:
podsumowania działalności Rady w latach 2015-2017
• oraz przeprowadzenia wyborów członków do Zarządu Rady na kolejną kadencję.

Serdecznie zapraszamy.

Szczegóły dotyczące programu „Równać Szanse 2017”:

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu “Równać Szanse 2017” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem będzie rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2018 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów), miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Adresatami (beneficjentami) projektów powinna być młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób. Młodzież z klas siódmych szkół podstawowych może stanowić max. 50% uczestników projektu.

Termin składania wniosków upływa 25 października 2017 roku, o godzinie 12.00 !!!
Zasady konkursu, wzór formularza wniosku (do obejrzenia), kryteria oceny merytorycznej – znajdują się pod adresem: http://www.rownacszanse.pl/i356

“Szkolenie organizowane jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce wspólnie z Fundacją Fundusz Lokalny SMK w ramach projektu „Możemy więcej i lepiej. Akademia współpracy finansowej JST-NGO” współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.”