Odznaczenie dla Marii Dekert

Pani Maria Dekert z rąk Wojewody otrzymała Złoty Krzyż Zasługi za ofiarną działalność publiczną spełniając czyny przekraczające zakres zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść społeczeństwu w obszarze profilaktyki uzależnień, interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej. Z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o nadanie odznaczenia wystąpił Zarząd Powiatu Stalowowolskiego.
Maria Dekert była jednym z inicjatorów i organizatorów Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, prowadzonego wówczas przez Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium”. Od początku jego powstania pani Maria kierowała jego pracą. W latach 2007-2008 doprowadziła do współpracy i dużego zaangażowania finansowego Gminy Stalowa Wola i Powiatu Stalowowolskiego w przekształcenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. W 2007 roku była inicjatorką powołania porozumienia społecznego tzw. „Pogotowia Wsparcia”, które obejmuje obecnie pięć powiatów. Maria Dekert jako psychoterapeuta, konsultant i edukator jest ceniona za wiedzę i umiejętności w uczeniu i udzielaniu pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej. Praktycznie od wielu lat pełni rolę mentora i eksperta w dziedzinie interwencji i pomocy psychologicznej, głównie w zakresie przemocy domowej. Pomimo, że przeszła na emeryturę, nadal pozostaje aktywna zawodowo i współpracuje z różnymi środowiskami, angażując się w ważne społecznie przedsięwzięcia.

Fot.: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie