Sala w „budowlance” już po remoncie

Remont i przebudowa sali gimnastycznej w popularnej „budowlance” to kolejna inwestycja oświatowa, zrealizowana w ostatnim czasie przez Powiat Stalowowolski. Zakres prac był bardzo duży. – Można właściwie powiedzieć, że stare zostały tylko ściany. Remont był bardzo gruntowny, ale obiekt tego wymagał. W ramach inwestycji wykonano nie tylko remont areny sportowej, ale także pomieszczeń siłowni, zaplecza sportowego, sanitariatów i szatni – mówi Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Wymieniając szczegółowo, zakres prac objął: wymianę pokrycia dachu sali gimnastycznej, wymianę parkietu, wymianę części drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana obórek blacharskich, przebudowę pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej, wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji, wykonanie instalacji elektrycznej (wymiana oświetlenia), kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do sali, a także schodów zewnętrznych. W ramach zadania sala została dodatkowo wyposażona w nowe urządzenia sportowe, m.in.: bramki do piłki ręcznej, tablice do koszykówki, słupki do siatkówki, piłkochwyty oraz kurtynę pozwalającą przegrodzić salę.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 milion 56 tysięcy złotych, z czego kwota 528 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie przyznane przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2016. – Dziękujemy Ministrowi Sportu i Turystyki za to wsparcie, ale dziękujemy również posłowi Rafałowi Weberowi, który jak zwykle okazał się bardzo pomocny i wydeptywał nam ścieżki do ministerialnych gabinetów, a jego zaangażowanie pomogło nam to dofinansowanie zdobyć – mówił Janusz Zarzeczny podczas uroczystego otwarcia sali, zorganizowanego w dniu 16 października 2017 roku.

Warto zaznaczyć, że w uroczystości uczestniczył również Jarosław Stawiarski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jarosław Stawiarski. Wyraził nadzieję, że zadowoleni z wyremontowanej sali będą przede wszystkim jej użytkownicy, czyli młodzież ucząca się w ZSP Nr 2. Przekonywał również uczniów uprawiających sport, aby nigdy nie wątpili w sukces. – Pamiętajcie proszę starą maksymę: w każdej porażce jest zaczyn sukcesu. A w każdym sukcesie jest zaczyn porażki – tymi słowami zwrócił się na koniec minister do młodzieży.