Pomoc psychologiczna po tragedii w galerii handlowej

Pomocy udzielają:

  • Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (siedziba: ul. Polna 18) – całodobowo
    Numery telefonów: 15 642 52  93 lub 15 642 52 99
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem (siedziba: ul. Rzeszowska 35)
    Numery telefonów: 607 302 198 lub 15 649 21 86
  • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Gorzycach (siedziba: ul. 11-go listopada 12) – całodobowo
    Numer telefonu: 15 836 28 69 wew. 110.