Nowe „serce” Komendy PSP

W uroczystym otwarciu Stanowiska Kierowania wzięli udział m.in. poseł na Sejm RP Rafał Weber, senator RP Janina Sagatowska, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec, starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny, wicestarosta stalowowolski Mariusz Sołtys oraz prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Dotychczas stanowisko kierowania funkcjonowało na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy ulicy Kwiatkowskiego. Teraz zostało ono przeniesione do budynku Komendy PSP przy Alejach Jana Pawła II. – Dzięki wsparciu samorządów – Powiatu Stalowowolskiego oraz Miasta Stalowa Wola, dysponujemy teraz bardzo nowoczesnym i świetnie wyposażonym stanowiskiem kierowania. Powiat sfinansował zakup komputerów oraz sprzętu do łączności, natomiast miasto pokryło koszty stanowisk dyspozytorskich oraz specjalnej podłogi technicznej, pod którą znajduje się całe potrzebne okablowanie. Można powiedzieć, że w tym pomieszczeniu bije serce całej komendy – mówił podczas otwarcia Robert Lebioda, komendant KP PSP w Stalowej Woli.

To właśnie w stanowisku kierowania odbierane są połącznia z numeru alarmowego 998, a także tu są przekazywane z centrali wezwania wywołane z numeru 112. Stąd również uruchamiane jest alarmowanie jednostek OSP z terenu całego powiatu. Dodatkowo, obok stanowiska kierowania powstało również pomieszczenie na potrzeby Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. – W sytuacjach kryzysowych takich jak duże pożary, powodzie, czy ataki jak ten ostatni w galerii handlowej, czyli zdarzeń z dużą ilością poszkodowanych, pomieszczenie to umożliwi prawidłowe i sprawne współdziałanie organów samorządowych i służb ratowniczych. To rozwiązanie znacznie przyspieszy przepływ informacji oraz proces decyzyjny – zauważa starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Inwestycja kosztowała ponad 92 tysiące złotych, z czego Powiat Stalowowolski pokrył 33 tys. zł, Miasto Stalowa Wola przekazało 30 tys. zł, a pozostałe środki pochodziły z budżetu Komendy powiatowej PSP.