Budżet Powiatu na 2018 rok już uchwalony

Obrady, podczas których radni uchwalili budżet Powiatu Stalowowolskiego na 2018 rok, odbyły się 15 grudnia. Zgodnie z podjętą uchwałą budżetową, dochody powiatu na 2018 rok uchwalono w kwocie 106 200 000 zł, natomiast wydatki ustalono na kwotę 121 200 000 zł. Powstały w ten sposób deficyt w kwocie 15 000 000 zł zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych.

Podobnie jak w kończącym się roku, deficyt w budżecie na rok 2018, jest efektem inwestycji zaplanowanych przez Powiat Stalowowolski. W sumie nakłady na nie oraz zakupy inwestycyjne w przyszłym roku, mają wynieść aż 29 711 770 zł, z czego przysłowiową „lwią część” pochłonie budowa nowego Bloku Operacyjnego w stalowowolskim Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym. – Ta kadencja to czas inwestycji i związanych z nimi dużych wydatków. Stąd budżet jest dość napięty. Ten deficyt może budzić u państwa jakieś obawy, ale jeżeli chcemy zrealizować założone inwestycje – a w przypadku Bloku Operacyjnego mamy na to tylko tę jedną szansę, bo kolejne tak duże dofinansowanie się już nie przytrafi, to nie mamy innego wyjścia i musimy się zadłużyć, aby mieć środki na wkład własny. Budowa Bloku Operacyjnego będzie naszym największym i najważniejszym zadaniem w 2018 roku. Jeżeli go nie zrobimy, nasz szpital znajdzie się wkrótce nad przepaścią, ale jeżeli się to uda – to będzie służył nam wszystkim przez kolejne dekady. Oprócz tego będziemy musieli dołożyć jeszcze 2 miliony złotych na dokończenie przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W sumie więc uzbiera się ponad 13 milionów na inwestycje w szpitalu. Inne spore i ważne z zadań zaplanowanych na rok przyszły, to m.in.: przebudowa drogi powiatowej 1019R na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1024R w miejscowości Pysznica do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1020R Brandwica – Jastkowice w miejscowości Jastkowice. Będzie to inwestycja również przy wykorzystaniu dofinansowania, a także wsparcia gminy Pysznica. To jedna z naszych ważniejszych dróg powiatowych, a w kolejnych latach będziemy chcieli realizować jej kolejne etapy. Kwota przeznaczona na przyszłoroczne inwestycje jest spora, ale są to zadania ważne, trafione i konieczne do realizacji. Dlatego bardzo proszę Radę Powiatu o poparcie tego budżetu – mówił starosta Janusz Zarzeczny do radnych tuż przed głosowaniem.

Argumenty starosty przekonały w znacznej większości radnych, ponieważ „za” przyjęciem budżetu głosowało aż 20 z 21 obecnych na sesji członków Rady Powiatu Stalowowolskiego. Tylko jeden z radnych wstrzymał się od głosu.