Koniec prac na ulicy Poniatowskiego

Inwestycję zrealizowano na odcinku ulicy Poniatowskiego o łącznej długości 1 558 metrów – od ronda Rotmistrza Witolda Pileckiego (skrzyżowanie ul. Czarnieckiego, Żwirki i Wigury, Poniatowskiego) do skrzyżowania z drogą dojazdową do kościoła pw. Opatrzności Bożej. W ramach zadania zostały wydzielone oddzielne ciągi dla ruchu pojazdów, rowerzystów i pieszych, przebudowano skrzyżowania z ulicami: KEN, Wałową, Działkowców oraz skrzyżowanie w sąsiedztwie sklepu Lidl, wykonano także przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe. Prace objęły również przebudowę kanalizacji deszczowej na całym odcinku drogi, zlikwidowano kolizje z siecią cieplną, wodociągową i gazową, przebudowano oświetlenie uliczne oraz zlikwidowano kolizje z liniami energetycznymi i teletechnicznymi.

– To było ogromne przedsięwzięcie zarówno pod względem finansowym, jak i logistycznym. Prace budowlane miały bardzo szeroki zakres i były dość skomplikowane. W niektórych miejscach wymagały głębokich, nawet kilkumetrowych wykopów, z drugiej strony były też miejsca wymagające wymiany podłoża. Do tego pracowaliśmy na przysłowiowym „żywym organizmie”, przecież wokół tętniło życie, mieszkańcy okolicznych bloków musieli jakoś móc docierać do szkół, zakładów pracy. Było sporo utrudnień, ale najważniejsze, że to już za nami. A nie byłoby, gdyby nie środki, jakie zdobyliśmy na realizację tego potężnego i kosztownego projektu: po pierwsze – wsparcie w wysokości 3,5 mln zł zgodzili się udzielić prezydent Lucjusz Nadbereżny oraz Rada Miejska, a po drugie – otrzymaliśmy w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 3 mln zł. Pozostałe środki – 4,6 mln zł pochodziły z budżetu powiatu – mówi Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 11 107 677 zł. Prace budowlane realizowano w okresie od marca do grudnia. Wykonawcą zadania była firma STRABAG Sp. z o.o. – Naszym głównym założeniem był wzrost poziomu bezpieczeństwa na ulicy Poniatowskiego. I sądzę, że ten cel zostanie osiągnięty. Na dwóch skrzyżowaniach pojawiły się ronda, rowerzyści poruszają się teraz po ścieżkach rowerowych utworzonych po obydwu stronach drogi, dodatkowo oświetlenie uliczne zostało uzupełnione o nowoczesne lampy ledowe. Cieszy mnie również fakt, że w ramach inwestycji udało się wprowadzić pewne udogodnienia dla mieszkańców, jak chociażby miejsca parkingowe przy krawędziach jezdni, których powstało na całej długości, aż około setki – mówi starosta Janusz Zarzeczny.

W dniu 28 grudnia 2017 roku odbyła się specjalna konferencja prasowa związana z zakończeniem tej ważnej dla Stalowej Woli inwestycji drogowej. Oprócz władz powiatu: starosty Janusza Zarzecznego, wicestarosty Mariusza Sołtysa, przewodniczącego Rady Powiatu Ryszarda Andresa, wiceprzewodniczącego Tadeusza Samołyka oraz Andrzeja Gargasia – członka Zarządu Powiatu, wzięli w niej również udział przedstawiciele wykonawcy – Maciej Łukaszek dyrektor techniczny rzeszowskiego oddziału firmy Strabag Sp. z o.o. oraz kierownik robót Michał Cebula, a także: poseł Rafał Weber, naczelnik stalowowolskiej drogówki Krzysztof Gawlas, naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu Alicja Mach oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Piotr Śliwiński. Obecni byli również przedstawiciele samorządu partycypującego w finansowaniu całej inwestycji, czyli Gminy Stalowa Wola, na czele z przewodniczącym Rady Miejskiej Stanisławem Sobierajem oraz prezydentem Lucjuszem Nadbereżnym.

Stalowowolski włodarz zdecydowanie podkreślał, jak świetnym przykładem współpracy samorządów miasta i powiatu jest inwestycja polegająca na przebudowie ulicy Poniatowskiego. – Mieszkańcy od lat oczekiwali rozwiązania problemu ulicy Poniatowskiego, która jest jedną z głównych osi komunikacyjnych naszego miasta. Nikt jednak nie miał ani odwagi, ani pomysłu jak go rozwiązać, zarówno pod względem finansowym, jak i organizacyjnym. Starostwo przygotowało odważny projekt przewidujący realizację inwestycji w cyklu jednorocznym, a my jako miasto postanowiliśmy go wesprzeć. W efekcie jest bezpieczniej, jest też łatwiejsza komunikacja dzięki stworzeniu dwóch nowych rond. Dziś możemy powiedzieć, że dotrzymaliśmy słowa – ulica Poniatowskiego była zapisana w naszym programie samorządowym i jest kolejną po ulicach Przemysłowej i Klasztornej, które zrealizowały wspólnie dla mieszkańców miasta oraz powiatu – mówił podczas konferencji prasowej prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Warto dodać, że jako uzupełnienie zadania, Powiat Stalowowolski dodatkowo zlecił również i sfinansował wykonanie prawoskrętu, umożliwiającego szybkie i łatwe wjechanie na ulicę Poniatowskiego od strony Pysznicy. – To wydatek kolejnych 300 tysięcy złotych, ale mamy nadzieję, że to rozwiązanie usprawni komunikację w tym miejscu, zwłaszcza w godzinach porannych, gdy od strony Pysznicy jadą ludzie do pracy w Stalowej Woli – tłumaczy starosta Janusz Zarzeczny.

{gallery}PoniatO{/gallery}