Nowe oblicze CEZ-u i jak Powiat stawia na zawodowców?

 Po zaprezentowanych pod koniec 2017 roku zmodernizowanych budynkach Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, a także Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Jana III Sobieskiego, tym razem przyszedł czas na Centrum Edukacji Zawodowej. Zakres przeprowadzonych tu prac budowlanych był bardzo duży, ponieważ objął: wymianę stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych budynku, docieplenie stropodachu wraz z wymianą pokrycia, remontem kominów oraz attyk, remont schodów zewnętrznych, tarasu zewnętrznego, balustrad i murków, wykonanie instalacji odgromowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem kotłów gazowych kondensacyjnych w istniejącej kotłowni, wymianę instalacji oświetlenia na LED, a także montaż instalacji fotowoltaicznej.

– To było potężne i bardzo pracochłonne zadanie. Nie dość, że zakres prac był duży, to jeszcze wiele z nich było realizowanych w czasie roku szkolnego, co było trudne zarówno dla budowlańców, ale także nauczycieli oraz uczniów. Ale efekt jest taki, o jaki nam chodziło: szkoła, która uczy naszej młodzieży nowoczesnych zawodów, funkcjonuje dzięki tej inwestycji w nowoczesnym budynku. Fotowoltaika, oświetlenie LED-owe, kotły kondensacyjne – wszystko to sprawi, że budynek będzie tańszy w utrzymaniu, a także bardziej przyjazny środowisku – komentuje Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski, który wspólnie z Piotrem Żyjewskim, dyrektorem CEZ, zaprezentował 10 stycznia wyremontowaną placówkę oświatową lokalnym mediom. – Koszty utrzymania budynku na pewno spadną, ale nas ogromnie cieszy również zmiana jego wizualnego wizerunku. Wbrew pozorom, ma to spore znaczenie, młodzież naprawdę zwraca i na to uwagę. Dodatkowo, ten remont był już najzwyczajniej potrzebny, część stolarki okiennej była już w opłakanym stanie – mówił podczas konferencji dyrektor Żyjewski.

Modernizacja energetyczna budynku CEZ kosztowała 3 800 460,86 zł, z czego 2 334 281,09 zł wyniosło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Warto zaznaczyć, że inwestycja jest jednym z elementów większego przedsięwzięcia, jakim jest zadanie pn. “Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Przy okazji konferencji prasowej prezentującej zmodernizowany budynek CEZ-u, przedstawiono również dotychczasowe efekty realizowanego od roku przez 5 placówek oświatowych dużego projektu pn. “Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”.

Uczestniczą w nim uczniowie, słuchacze i nauczyciele: Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Władysława Sikorskiego, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki, a także Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, a jego celem jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Stalowowolskim poprzez wdrożenie programów rozwojowych szkół kształcenia zawodowego i współpracę z pracodawcami. – Projekt ma być realizowany przez 3 lata – do października 2019 roku, a jego całkowita wartość to aż 5,6 mln zł. Co najważniejsze, te środki są przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu do szkół, a także doskonalenie kadry nauczycielskiej oraz podnoszenie wiedzy i kwalifikacji uczniów. To wspaniale wpisuje się w naszą wizję szkolnictwa, ponieważ nie ukrywamy, że bardzo nam zależy zwłaszcza na rozwoju szkolnictwa technicznego i zawodowego. Lokalny rynek pracy czeka na młodych specjalistów z dobrych fachem w rękach – komentuje Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Realizacja projektu jest rozłożona na 3 lata, a będzie w nim uczestniczyć w sumie 79 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz prawie 2,5 tysiąca uczniów, którzy nabędą nowe kwalifikacje zawodowe przez udział w stażach i praktykach zawodowych oraz wezmą udział w specjalistycznych szkoleniach i kursach przygotowawczych. Dodatkowo, w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” wyposażonych lub doposażonych zostanie 34 pracownie kształcenia zawodowego. Na ten moment zakupiono już sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem za kwotę 499 tys. zł, w tym: 102 komputery stacjonarne z monitorami i oprogramowaniem, 31 laptopów oraz projektory multimedialne i drukarki. W ramach projektu, w ZSP Nr 2 zostały już wyposażone pracownie dla zawodów budowlanych, geodezyjnych, logistycznych oraz systemów i urządzeń energetyki odnawialnej, a w ZSP Nr 3 pracownia do nauki zawodu fototechnik. Natomiast doposażone w sprzęt zostaną jeszcze następujące pracownie: fryzjersko-kosmetyczna, pracownia organizacji reklamy, pracownia mechatroniczna, pracownia samochodowa (wszystkie w CEZ), pracownia kosmetyczna i pracownia do zawodu BHP (CKUiODiDZ), pracownie mechatroniczna i samochodowa (ZSP Nr 1).

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia”.

{gallery}CEZtermo{/gallery}