Władze Powiatu podsumowały 2017 rok

Okazją do podsumowań była konferencja prasowa zorganizowana 23 stycznia w stalowowolskim Starostwie Powiatowym. Efekty pracy w 2017 roku omówili: przewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego Ryszard Andres, starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny oraz wicestarosta Mariusz Sołtys. – Jako Rada Powiatu daliśmy „zielone światło” kierowanemu przez starostę Zarządowi Powiatu, do realizacji tego ambitnego planu inwestycyjnego. To były niezwykle ważne inwestycje dla naszej społeczności – mówił przewodniczący Ryszard Andres, podkreślając zaangażowanie powiatowych radnych, pracujących podczas posiedzeń komisji, a także sesji.

W sferze oświaty kwota przeznaczona na inwestycje osiągnęła w 2017 roku aż 11,9 mln zł, z czego 7,4 mln zł stanowiły środki pozyskane spoza budżetu powiatu. – To bardzo dobry wynik. Większość tej sumy, bo ponad 10 mln zł stanowią wydatki związane z dużym projektem, jakim była modernizacja energetyczna kilku obiektów oświatowych. To było trudne i skomplikowane zadanie, ale cieszę się, że mamy je za sobą. Poprawił się wizerunek tych obiektów, a przede wszystkim liczymy na duże oszczędności w ich eksploatacji – komentował starosta Janusz Zarzeczny. Oprócz wspomnianej termomodernizacji aż 4 szkół: ZSP Nr 1, ZSP Nr 3, CEZ-u oraz CKUiODiDZ, warto też wspomnieć o dwóch innych, dużych inwestycjach oświatowych Powiatu, zrealizowanych w 2017 roku: przebudowie sali gimnastycznej w ZSP Nr 2, a także przebudowie boiska sportowego przy ZSO w Stalowej Woli.

– 2017 rok, to również ważne i kosztowne inwestycje drogowe zrealizowane przez Powiat Stalowowolski. Wydaliśmy na nie łącznie 15,7 mln zł, z czego z zewnątrz – z różnych źródeł, pozyskaliśmy 8,57 mln zł. Najważniejszym i najdroższym zadaniem w tej sferze była oczywiście przebudowa ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli. Innym, również kosztownym, ale i niezwykle istotnym zadaniem, była przebudowa mostu na rzece San w miejscowości Radomyśl. To inwestycja za 3,2 mln zł – mówił wicestarosta Mariusz Sołtys. Podczas konferencji wymieniono również inne inwestycje zrealizowane w 2017 roku na drogach powiatowych, zarówno dotyczące budowy dróg, jak i chodników. – Szczególnie cieszę się, że udało nam się wreszcie nawiązać w tym temacie współpracę z Lasami Państwowymi, które dofinansowały za pośrednictwem Nadleśnictwa Gościeradów dwie inwestycje drogowe na odcinkach Zaklików – Borów, a także Gościeradów – Zdziechowice. W planach mamy jeszcze inne inwestycje drogowe z Lasami Państwowymi – podkreślał starosta Zarzeczny.
Zdecydowanie najwięcej nakładów finansowych, Powiat Stalowowolski przeznaczył w 2017 roku na inwestycje w służbie zdrowia. W sumie, wydatki na ten cel w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli pochłonęły ponad 20 mln zł, z czego aż 10,9 mln zł stanowiły środki pozyskane spoza budżetu powiatu. Lwią część tych środków pochłonęła inwestycja polegająca na przebudowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska na dachu pawilonu diagnostyczno-zabiegowego. To wielka inwestycja warta aż 14,8 mln zł. Innymi, dużymi i kosztownymi zadaniami zrealizowanymi w ubiegłym roku w stalowowolskiej lecznicy były również: zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (1,4 mln zł) oraz zakup angiografu do Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii (3 mln zł).

– Podsumowując inwestycje zrealizowane przez Powiat Stalowowolski w 2017 roku, okazuje się, że ich łączna kwota sięga aż 47,8 mln zł. To kwota olbrzymia, zwłaszcza jak na możliwości Powiatu. To rekordowy rok pod tym względem i zapewne trudno będzie go powtórzyć – mówił starosta Zarzeczny. Podczas konferencji naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik, zaprezentowała również projekty edukacyjne realizowane w szkołach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. Jest ich obecnie aż 21, a ich łączna wartość wynosi aż 10,9 mln zł.