O „Wielkanocy bez granic” w CEZ-ie

 Zbigniew Krysiak jest profesorem w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem przy Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji w Szkole Głównej Handlowej. Wykłada szereg przedmiotów z zakresu finansów, bankowości, rynków finansowych i zarządzania ryzykiem dla studentów studiów doktoranckich, podyplomowych, MBA i studiów magisterskich. Jest profesorem wizytującym na Northeastern Illinois University w Chicago. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w praktyce gospodarczej, głównie w sektorze finansowym, pełniąc między innymi funkcje: członka Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Dyrektora Zarządzającego Pionu Finansowania Nieruchomości w PKO BP, Wiceprezesa AIG Bank Polska, Wiceprezesa Inteligo Bank, członka rady nadzorczej TU Europa. Jest ekspertem w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz doradcą w Ministerstwie Finansów.

Profesor Zbigniew Krysiak jest także prezesem Instytutu Myśli Schumana, którego głównym celem jest promowanie i rozwój myśli Roberta Schumana – uznawanego za jednego z ojców zjednoczonej Europy. Jednym z projektów, które realizowane są przez Instytut jest akcja „Wielkanoc bez granic”. Profesor Zbigniew Krysiak, który do Stalowej Woli przyjechał na zaproszenie Starosty Stalowowolskiego Janusza Zarzecznego, zachęcał do uczestnictwa właśnie w tym projekcie, którego celem jest integracja cudzoziemców przebywających w Polsce z polskim społeczeństwem. Przypomniał, że w organizowanej w zeszłym roku analogicznej akcji “Wigilia bez granic” wzięło udział ok. 3 tys. osób – Polaków i cudzoziemców, którzy zostali zaproszeni do polskich rodzin na święta.
Spotkanie było także okazją do przedstawienie działań Instytutu i osoby Roberta Schumana, a także przybliżenie jego idei.

Więcej o akcji „Wielkanoc bez granic” i o tym, jak można włączyć się w realizowany projekt pod linkiem: wielkanocbezgranic.com/pl/