Zaproszenie dla przedstawicieli NGO

 

Walne Zebranie ROP odbędzie się w poniedziałek 7 maja o godz. 16:30 w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli w Sali Obrad Rady Powiatu Stalowowolskiego (p.113, I piętro).

O godz. 17:30 rozpocznie się spotkanie informacyjne dot. Programu „Działaj Lokalnie”.

Ramowy program spotkania:
1. Działaj Lokalnie – kilka słów wstępu
2. Zasady i wymogi formalne związane z udziałem w konkursie
3. Kluczowe kryteria merytoryczne projektów finansowanych z programu „DL”
4. Jak logować się do generatora wniosków
5. Wniosek aplikacyjny – punkt po punkcie
6. Prezentacja dobrych praktyk projektów finansowanych w ramach Ośrodka Działaj Lokalnie FFL SMK
7. Informacja o wsparciu doradczym i szkoleniowym na temat RODO
8. Informacja o dodatkowych działaniach związanych z DL – m.in. konkurs Lokalne Inicjatywy, konkurs „Opowiedz…”
9. Informacja o pozostałych możliwościach i konkursach realizowanych przez lub w partnerstwie z Fundacją SMK np. RKG Równać Szanse
10. Pytania, dyskusja, informacja o wsparciu doradczym

Serdecznie zapraszamy!

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.
Gminy objęte konkursem: Gorzyce, Zaleszany, Zaklików, Radomyśl nad Sanem, Pysznica, Bojanów, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Tarnobrzeg.

Kto może złożyć wniosek:
1. Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia);
2. Grupy nieformalne (GN), w których imieniu wniosek złoży wytypowana przez GN lokalna organizacja pozarządowa;
3. Grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL (po uzyskaniu wcześniejszej zgody Ośrodka Działaj Lokalnie).
Maksymalna kwota dofinansowania: dotacje będą przyznawane w maks. kwocie 6 000 zł.

Dodatkowo w 2018 r. uruchomiona została także ścieżka tematyczna pn. „Niepodległa”. Na projekty nawiązujące do Dnia Niepodległości Fundacja planuje przeznaczyć środki w łącznej wysokości 10.000,00 PLN.

Więcej na stronie www.fundacjasmk.pl