Boisko w Kłyżowie po modernizacji

Uroczyste otwarcie zmodernizowanego boiska w Gminie Pysznica miało miejsce 29 kwietnia 2018 r. o godz. 14.30. W uroczystości uczestniczyli m.in.: Marcin Warchoł – Wiceminister Sprawiedliwości, Mieczysław Golba – Senator i prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, Józef Kornatowski – Prezes Podokręgu Piłki Nożnej Stalowa Wola. Władze Powiatu Stalowowolskiego reprezentował Mariusz Sołtys – Wicestarosta, zaś gminy: Tadeusz Bąk – Wójt Gminy, Aleksander Jabłoński – Zastępca Wójta oraz Józef Gorczyca – Przewodniczący Rady Gminy wraz z radnymi.
Wszystkich zebranych powitał Wójt Gminy Pysznica, który przedstawił informację o inwestycjach zrealizowanych przez gminę w tym obiekcie sportowym w Kłyżowie. Szczególnie odniósł się do tej ostatniej inwestycji, dzięki której sportowcy z Kłyżowa zyskali nową murawę ze sztucznym nawodnieniem.
W ramach zadania inwestycyjnego BUDOWA I MODERNIZACJA BOISK SPORTOWYCH W GMINIE PYSZNICA wykonano: „Przebudowę i modernizację boiska w Kłyżowie – etap I”
Zakres zadania obejmował:
a) roboty rozbiórkowe:
– rozbiórka istniejących murowanych boksów dla zawodników
– rozbiórka ściany oporowej z paneli ogrodzeniowych i niwelacja skarpy
– rozbiórka trybun z konstrukcji stalowej z siedziskami drewnianymi
b) wykonanie drenażu odwadniającego płytę boiska
c) wykonanie płyty boiska sportowego
d) wykonanie systemu nawadniającego wraz z przyłączem wody
e) wykonanie przyłącza energetycznego zasilającego system nawadniający
f) wyposażenie boiska:
– dostawa i montaż bramek piłkarskich 2 sztuki
– dostawa i montaż wiat dla zawodników 2 sztuki
– dostawa i montaż piłkochwytów za bramką od strony północnej 1 x 44 mb
Koszt inwestycji wyniósł: 168 274,79 zł brutto
Dodatkowo wykonano:
– wykonanie piłkochwytów od strony działek sąsiednich, zabudowy jednorodzinnej na całej długości boiska 94 mb o wartości 30 000,00 zł brutto.