Trwa nabór do Programu „Działaj Lokalnie”

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

Dodatkowo w 2018 r. uruchomiona została ścieżka tematyczna pn. „Niepodległa”. Na projekty nawiązujące do Dnia Niepodległości Fundacja Fundusz Lokalny SMK planuje przeznaczyć środki w łącznej wysokości 10.000,00 zł.

Gminy objęte konkursem: Gorzyce, Zaleszany, Zaklików, Radomyśl nad Sanem, Pysznica, Bojanów, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Tarnobrzeg.
Kto może złożyć wniosek:
1. Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia);
2. Grupy nieformalne (GN), w których imieniu wniosek złoży wytypowana przez GN lokalna organizacja pozarządowa;
3. Grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL (po uzyskaniu wcześniejszej zgody Ośrodka Działaj Lokalnie).
Okres realizacji projektów: projekty będą mogły trwać minimalnie 3 miesiące a maksymalnie 6 miesięcy i będą mogły być realizowane pomiędzy 4 czerwca 2018 r. a 31 grudnia 2018 r.
Więcej informacji na stronie www.fundacja.smk.pl