Kolejne inwestycje drogowe Powiatu Stalowowolskiego

Znacznych rozmiarów jest zwłaszcza pierwsza z inwestycji, czyli przebudowa drogi powiatowej nr 1030R Stany – Grębów na odcinku o długości aż 5,6 km. – Obecnie jest to jeszcze droga gruntowa, ale w wyniku przebudowy zyska nawierzchnię bitumiczną. Znajduje się na granicy powiatów stalowowolskiego i tarnobrzeskiego, więc jeśli podobną inwestycję zrealizuje sąsiadujący z nami powiat tarnobrzeski – a wiem że ma ją w planach, to tutejsi mieszkańcy zyskają dużo szybsze połącznie w kierunku Grębowa i Tarnobrzega. Ja cieszę się tym bardziej, że na tę inwestycję zdobyliśmy wsparcie finansowe zarówno ze strony Lasów Państwowych, jak i Gminy Bojanów, za co dziękuję – mówi starosta Janusz Zarzeczny.

Długość przebudowywanego odcinka wynosi 5,6 km, powstanie na nim jezdnia o nawierzchni bitumicznej oraz szerokości 5,5 metra. Aby odwodnić drogę, oczyszczone oraz wyprofilowane zostaną przydrożne rowy, a tam gdzie to niezbędne, wykonane zostaną również żelbetowe przepusty. Przebudowa opisywanego odcinka drogi powiatowej nr 1030R Stany – Grębów będzie kosztowała 3,43 mln zł, z czego 1,45 mln zł przekazały Lasy Państwowe za pośrednictwem Nadleśnictwa Nowa Dęba, a resztę, czyli 1,98 mln zł będzie pochodziło z budżetów Powiatu Stalowowolskiego oraz Gminy Bojanów (po 50%).
Na dniach rozpocznie się również mniejsza, ale również istotna inwestycja na drodze powiatowej nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko, na odcinku o długości 1,7 km. To nowa droga, ale zniszczona przez nadmierną eksploatację związaną z poprowadzonym tędy objazdem podczas przebudowy mostu w Przyszowie. Remont będzie polegał na odnowieniu nawierzchni jezdni poprzez ułożenie 2 warstw bitumicznych oraz uzupełnieniu poboczy. Powiat Stalowowolski pozyskał na ten cel dotację celową z budżetu Województwa Podkarpackiego na kwotę 393 tysięcy złotych.

Bojanów to niejedyna gmina wiejska, na terenie której Powiat Stalowowolski będzie tego lata realizował inwestycje drogowe. Przypomnijmy, że w gminie Pysznica już trwa przebudowa drogi powiatowej 1019R na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową 1024R Stalowa Wola – Pysznica w miejscowości Pysznica, do skrzyżowania z drogą powiatową 1020R Brandwica-Jastkowice w miejscowości Jastkowice. Wkrótce rozpocznie się również przebudowa mostu na rzece Bukowa właśnie w ciągu tej drogi, w miejscowości Jastkowice. – Ale to nie wszystko. Już został ogłoszony przetarg na przebudowę drogi 1004R Zaklików – Borów na odcinku o długości 1,7 km. Można powiedzieć, że to kontynuacja inwestycji realizowanej w roku ubiegłym, kiedy to wspólnie z Lasami Państwowymi oraz Gminą Zaklików sfinansowaliśmy przebudowę 1-kilometrowego odcinka tej drogi – mówi starosta Janusz Zarzeczny.

Inwestycje w drogi powiatowe nie ominą w tym roku również gminy Zaleszany. Tu, w drugiej połowie tego roku przebudowany zostanie odcinek drogi powiatowej nr 1016R w miejscowości Kępie Zaleszańskie, o długości 990 metrów. W ramach tej inwestycji, na całej długości odcinka zostanie wykonany ciąg pieszy, nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowane również będą istniejące pobocza, a całości dopełni odwodnienie. Wartość tej inwestycji to nieco ponad 1 mln zł, a Powiat Stalowowolski uzyskał na nią dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 503 tys. zł. Przewidywane jest również dofinansowanie zadania przez Gminę Zaleszany. – Jesteśmy także w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1018R Agatówka-Stalowa Wola, ul. Ogrodowa”. W ramach tego projektu planujemy przebudowę drogi powiatowej na odcinku o długości około 3,5 km, który obejmie ulicę Ogrodową w Stalowej Woli, a także drogę przez Pilchów – od granicy z miastem, aż po drogę krajową w Agatówce. – To ogromne przedsięwzięcie, które planujemy zrealizować w roku 2019 w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” przy dofinansowaniu ze środków budżetu państwa, Gminy Stalowa Wola i Gminy Zaleszany – mówi starosta Zarzeczny.