Ruszamy z kolejną inwestycją drogową

W ramach tej inwestycji, na całej długości 990-metrowego odcinka zostanie wykonany ciąg pieszy, nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowane zostaną istniejące zjazdy na działki, remontu doczekają się również istniejące pobocza, a całości dopełni odwodnienie. Wartość tej inwestycji to 1 058 542,11 zł, a Powiat Stalowowolski uzyskał na nią dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 503 tys. zł. Przewidywane jest również dofinansowanie zadania przez Gminę Zaleszany. – Sieć dróg powiatowych z roku na rok jest coraz lepsza, również na wsiach. Inwestujemy nie tylko w drogi w Stalowej Woli, ale na terenie całego powiatu, a trwające właśnie inwestycje w gminach wiejskich naszego powiatu są tego najlepszym dowodem. W tym momencie remontujemy nasze drogi w 4 gminach wiejskich – Bojanowie, Pysznicy, Zaklikowie i Zaleszanach, a za chwilę rozpoczniemy prace również na terenie ostatniej z 5 gmin wiejskich w naszym powiecie – gminie Radomyśl nad Sanem. Chodzi konkretnie o remont drogi Pniów – Czekaj Pniowski. Chcę jednocześnie zaznaczyć, że część z naszych inwestycji drogowych to efekt dobrej współpracy z gminami, które partycypują w pokrywaniu kosztów tych zadań. To bardzo dobre rozwiązanie zarówno dla obu stron – zarówno powiatu, jak i gmin. Wszyscy na tym korzystają, a zwłaszcza mieszkańcy. Ich nie interesuje, czy droga po której jeżdżą codziennie do pracy jest gminna, powiatowa czy wojewódzka. Ich interesuje tylko to, żeby była dobra. A temu właśnie służy współpraca samorządów – mówi starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Wykonawcą inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1016R w miejscowości Kępie Zaleszańskie, została firma Molter Sp. z o.o. Umowa została podpisana w dniu 13 lipca, a zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do 15 listopada 2018 roku.