Narada Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W spotkaniu uczestniczyli szefowie służb, straży i inspekcji, wojska, przedstawiciel dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, przedstawiciele Prezydenta Stalowej Woli, Burmistrza Zaklikowa oraz Wójtów Gmin z terenu powiatu stalowowolskiego. Obradom przewodniczył wicestarosta stalowowolski Mariusz Sołtys.

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Stalowej Woli mł. insp. Jacek Iracki podsumował pierwszy miesiąc tegorocznych wakacji w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego m.in. bezpieczeństwa nad wodą oraz różnych form zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Przedstawiono również plan działań prewencyjnych na najbliższy miesiąc.
O działaniach podejmowanych przez stalowowolskich strażaków w ostatnim czasie mówił bryg. Leszek Zieliński, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli. Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli Stanisław Pieprzny przedstawił informację na temat przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, tzw. dopalaczy.
W informacji przedstawionej przez Zastępcę Powiatowego Lekarza Weterynarii Wacława Skoczylasa wiodącym tematem był afrykański pomór świń, w ostatnim czasie ognisko choroby zostało zlokalizowane na terenie powiatu lubaczowskiego. To pierwszy przypadek wystąpienia ASF na Podkarpaciu. Dlatego też 2 sierpnia w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym wydano rekomendacje dla wszystkich służb, inspekcji, straży i samorządów zaangażowanych bezpośrednio w zwalczanie choroby.