Przed nami V Forum Pszczelarskie

21 września 2018 roku w stalowowolskiej siedzibie Politechniki Rzeszowskiej, odbędzie się Forum Pszczelarskie pn. „Stalowa pszczoła nie istnieje”. Będzie to już 5. edycja tej organizowanej przez Powiat Stalowowolski imprezy.

Wydarzenie ma charakter konferencji naukowej z udziałem prelegentów z ośrodków akademickich, instytucji i firm zajmujących się ochroną pszczół. Wśród prowadzących będą min. pracownicy: Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach, Zakładu Pszczelnictwa w Puławach, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Instytutu Włókien Naturalnych w Poznaniu. – Dzięki poruszanej podczas konferencji tematyce dotyczącej szeroko pojętej ochrony i hodowli pszczół, Forum Pszczelarskie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Na przestrzeni zaledwie 4 lat, stało się dużym wydarzeniem o charakterze ponadregionalnym, w którym cyklicznie uczestniczy 300 zainteresowanych z województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz małopolskiego – mówi Mariusz Sołtys, wicestarosta stalowowolski.

Podobnie jak w latach poprzednich, w programie konferencji znalazły się bardzo wartościowe dla hodowców pszczół, a także przedstawicieli instytucji weterynaryjnych wykłady. Z prelekcjami wystąpią m.in. naukowcy reprezentujący środowisko akademickie, jak i specjaliści z Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach. Tradycyjnie już, integralną częścią Forum Pszczelarskiego „Stalowa pszczoła nie istnieje” będzie towarzysząca konferencji wystawa sprzętu pszczelarskiego i preparatów weterynaryjnych (Wydział Mechaniczno – Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej). O ile część konferencyjna oraz wspomniana wystawa będą adresowane głównie do pszczelarzy, właścicieli pasiek oraz lekarzy weterynarii, to towarzyszący V Forum Pszczelarskiemu kiermasz, powinien zainteresować już wszystkich mieszkańców. – Kiermasz to znakomita okazja aby odwiedzić stoiska, przy których mieszkańcy będą mogli spróbować przepysznych, naturalnych miodów z lokalnych pasiek, a także zakupić nie tylko złocisty nektar, ale i inne wyroby pszczele. Kiermasz będzie odbywał się jednocześnie z forum, ale nie w budynku Politechniki Rzeszowskiej, a w położonej w centrum Stalowej Woli Miejskiej Bibliotece Publicznej, dzięki czemu zainteresowani mieszkańcy będą mieli ułatwiony dostęp do wydarzenia – tłumaczy Grzegorz Janiec, Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego i Środowiska w stalowowolskim Starostwie Powiatowym, który odpowiada za organizację V Forum Pszczelarskiego. Kiermasz będzie odbywał się w godzinach 10:00 – 17:00.

Zapisy na V Forum Pszczelarskie „Stalowa pszczoła nie istnieje” prowadzą pracownicy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli w osobach: Hubert Karwan – tel. (015) 643-36-03, e- mail: h.karwan@stalowowolski.pl oraz Grzegorz Janiec – tel. (015) 643-36-50, e-mail: g.janiec@stalowowolski.pl. Ilość miejsc ograniczona.

Organizatorem wydarzenia jest Powiat Stalowowolski we współpracy z: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Stalowej Woli, Podkarpackim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii, Radą Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Przemyślu, a także Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Poniżej szczegółowy program V Forum Pszczelarskiego „Stalowa pszczoła nie istnieje”:

8 15

 

9 00

 

Rejestracja uczestników

 

Otwarcie Konferencji

 

9 30

 

Właściwości lecznicze miodów pszczelich

– wykładowca – prof. dr hab. n. farm. Bogdan Kędzia – Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu

10 30

 

 

 

1115

Optymalizacja skuteczności zabiegów przeciw warrozowych przy użyciu zarejestrowanych leczniczych preparatów weterynaryjnych

– wykładowca – dr hab. Krystyna Pohorecka – prof. nadzwyczajny Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach, Kierownik Zakładu Chorób Pszczół

 

Przerwa na kawę

 

1140

 

 

 

Bioróżnorodność pożytków pszczelich – być albo nie być dla pszczół i pszczelarza

wykładowca – dr hab. Zbigniew Kołtowski – prof. nadzwyczajny Instytutu Ogrodnictwa Zakładu Pszczelnictwa w Puławach, kier. Zespołu Botaniki Pszczelarskiej Pracowni Zapylania Roślin, Wiceprezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego

 

1230

 

 

Wykrywanie i diagnozowanie zgnilca amerykańskiego pszczół – zagadnienie odporności

 – wykładowca – dr hab. Paweł Chorbiński – prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych

 

1315

 

Przerwa na kawę

 

1340

 

 

Jakość wosku pszczelego znajdującego się na krajowym rynku

– wykładowca – dr Ewa Waś – Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa w Puławach, Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich

 

1420

 

Zdrowotność pszczół w kontekście stosowania środków ochrony roślin

– wykładowca – dr Jerzy Próchnicki – Dyrektor Działu Rozwoju i Rejestracji Firmy Bayer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

1450

 

1515

Dyskusja i podsumowanie V Forum pszczelarskiego „Stalowa pszczoła nie istnieje”

 

Poczęstunek. Zakończenie

 

 {gallery}Vforumpszczelarskie{/gallery}