Jubileusz 80-lecia ZSP Nr 1

Obchody rocznicowe w ramach, których jest realizowanych wiele wydarzeń i projektów, trwają przez cały rok. Dziś odbyły się główne uroczystości jubileuszowe, które rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. św. Jana Pawła II. Następnie wszyscy przeszli ulicami miasta do budynku szkoły przy ul. Hutniczej.
Jubileusz zgromadził wiele osób, m. in. byłych i obecnych nauczycieli i pracowników, absolwentów, uczniów. Była to okazja do podziękowań i gratulacji dla dyrekcji i pracowników szkoły. Zasłużeni nauczyciele zostali odznaczeni.
Z okazji jubileuszu została odsłonięta tablica pamiątkowa, a następnie odbyła się uroczysta akademia, podczas której przypomniano historię placówki, która powstała by kształcić kadry dla ówczesnych Zakładów Południowych w rodzącej się Stalowej Woli.
– Szkoła wykształciła wiele pokoleń wspaniałych ludzi, którzy z całą pewnością przyczynili się do rozwoju naszego miasta. „Sikorski” to szkoła z prawdziwą duszą i piękną historią. To dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji, obsługi i absolwenci, przyczynili się do tego, że dzisiaj możemy być z niej dumni – mówiła Agata Krzek, dyrektor ZSP Nr 1.
Gratulacje z okazji jubileuszu szkoły złożyli na ręce dyrektor Agaty Krzek, przewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego Ryszard Andres, starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny i wicestarosta Mariusz Sołtys.
– 80 lat to bardzo dużo. Te lata zaznaczyły się na trwale w historii naszego miasta. Bardzo serdecznie za to dziękujemy. Pragnę podziękować dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom, za trudną, odpowiedzialną pracę, za trud wychowania i nauczania – dziękował Ryszard Andres, który jest absolwentem tej szkoły. Przewodniczący rady uczęszczał do Technikum Mechanicznego. Zaznaczał, że była to najlepsza szkoła w Stalowej Woli oraz w regionie, wtedy kierował nią niezapomniany i wielki człowiek Mieczysław Sajdek, był to duży autorytet dla nauczycieli i uczniów. – W tej szkole nauczyłem się wiele i za to chciałbym serdecznie podziękować. Ta szkoła nauczyła mnie prawie wszystkiego, wygrywać, ale też przegrywać, nauczyła mnie życia – podkreślał Ryszard Andres.
Starosta Janusz Zarzeczny podczas uroczystości ogłosił miłą niespodziankę dla ZSP nr 1. Dzięki dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki przy szkole zostanie zbudowane nowoczesne, wielofunkcyjne boisko. W planach jest remont sali gimnastycznej, obecnie opracowywany jest projekt.
– Wiem czym jest praca nauczyciela, gdyż sam przepracowałem w tym zawodzie 25 lat. Chciałbym dziś, szczególnie nisko pochylić się przed nauczycielami – emerytami tej szkoły. Wiem, że państwo w tamtych czasach byliście wielkimi autorytetami. Młodzież bardzo dobrze wypowiadała się o waszej pracy. Dziękuję wam, a także obecnym nauczycielom – mówił Janusz Zarzeczny.

Po uroczystości goście mogli zwiedzić szkołę, były też spotkania poszczególnych roczników absolwentów.

Historia ZSP nr 1 to historia szkolnictwa zawodowego w Stalowej Woli. Szkoła powstała z inicjatywy dyrekcji Zakładów Południowych. Pozytywną zgodę na jej utworzenie wydało Lwowskie Kuratorium Oświaty. Powstały dwie placówki prywatne: 2-letnia Szkoła Dokształcająca dla młodzieży pracującej w wieku 16-18 lat i uczniów z hufców junackich oraz 3-letnie Gimnazjum Mechaniczne dla uczniów po szkole powszechnej. W 1939 roku powołana została trzecia szkoła na terenie Zakładów Południowych, Liceum Mechaniczne. Nie przeprowadzono jednak do niej naboru, gdyż wybuchła wojna. Zakłady Południowe zostały ewakuowane, a szkoły przestały funkcjonować.
W czasie okupacji w 1941 roku niemiecka administracja zezwoliła na prowadzenie nauki w 2-letniej Zawodowej Przemysłowej Szkole Dokształcającej zwanej „Lehrlingswerkstatt”. W tym czasie była to jedyna szkoła zawodowa w Stalowej Woli i okolicy funkcjonująca na bazie szkół działających przed II wojną światową na terenie Zakładów Południowych. Placówka istniała do lipca 1944 roku.
W tym też roku rozpoczęto na nowo tworzenie szkolnictwa zawodowego w Zakładach Południowych, w których było zapotrzebowanie na wykształconą kadrę. W październiku zaczęło funkcjonować Gimnazjum Mechaniczne, a końcem listopada Szkoła Dokształcająca Zawodowa.
Przemysł w Stalowej Woli potrzebował wykwalifikowanych pracowników, dlatego też w 1946 roku w Hucie Stalowa Wola powstaje 3-letnie Liceum Przemysłu Hutniczego. 1 lutego tego roku Prywatna Szkoła Dokształcająca Zawodowa zmieniła nazwę na Szkoła Przemysłowa Państwowej Huty Stalowa Wola, a Gimnazjum Mechaniczne przemianowano na Gimnazjum Przemysłowe. W kolejnych latach z połącznia Gimnazjum Przemysłowego i Liceum Przemysłu Hutniczego powstaje Technikum Hutnicze. W kolejnych latach są dalsze przemiany szkół. Po reorganizacji w 1951 roku zostaje stworzony Ośrodek Szkolenia Zawodowego. W tym też roku szkoła otrzymuje własny budynek przy ul. Hutniczej, w którym mieści się do dziś. W następstwie kolejnych restrukturyzacji szkolnictwa placówka zmienia kilkakrotnie nazwy i powstają nowe typy szkół. Ostatecznie szkoła nosi nazwę Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.
Z okazji jubileuszu została wydana publikacja pt. „80 lat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stalowej Woli”.