Rekordowe 4 lata – podsumowanie kadencji w powiecie

 

Okazją ku temu była konferencja prasowa zorganizowana w stalowowolskim Starostwie Powiatowym w dniu 9 września 2018 roku. Wzięli w niej udział członkowie Prezydium Rady Powiatu: przewodniczący Ryszard Andres oraz jego zastępcy – wiceprzewodniczący Marek Ujda i Tadeusz Samołyk, a także Zarząd Powiatu w składzie: starosta Janusz Zarzeczny, wicestarosta Mariusz Sołtys i członkowie: Andrzej Gargaś, Alfred Rzegocki i Marek Tyza. – W kadencji 2014-2018 Rada Powiatu Stalowowolskiego odbyła 41 posiedzeń i podjęła 295 uchwał. To była dobra i merytoryczna praca, dzięki czemu dzisiaj możemy powiedzieć, że to były dobre 4 lata w wykonaniu Rady Powiatu – powiedział Ryszard Andres, przewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego.

Wtórował mu starosta Janusz Zarzeczny, który przypomniał i krótko omówił najważniejsze inwestycje, jakie w mijającej kadencji poczyniono w stalowowolskim Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym. Wymienił tu m.in.: trwającą budowę nowego Bloku Operacyjnego (wartość inwestycji – 24,8 mln zł), zakup angiografu na kardiologię (2,97 mln zł), wyposażenie w nowy sprzęt Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (1,39 mln zł), remont Oddziału Pediatrycznego, zakup karetek oraz wiele innych zadań. Była też oczywiście mowa o potężnym zadaniu o wartości 14,8 mln zł, jakim była przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. – To była niezwykle ważna inwestycja. Teraz trwa doposażanie SOR-u w nowy sprzęt. Kilka dni temu otrzymaliśmy 443 tysiące, które przeznaczymy na aparaturę dedykowaną ratowaniu małych dzieci, ale to nie wszystko, bo złożyliśmy jeszcze do Ministerstwa Zdrowia wniosek o doposażenie SOR-u w sprzęt wartości 2,7 mln zł. Liczymy, że zostanie on rozpatrzony pozytywnie. Chcę też nawiązać do lądowiska – było sporo dyskusji, czy jego budowa była zasadna, zarzucano, że nie lądują na nim śmigłowce. Życzyłbym sobie i wszystkim, aby nie miały potrzeby lądować. Ale zaczęły – pierwsza pacjentka została zabrana helikopterem w ostatnia sobotę. Coraz więcej szpitali jest wyposażanych w lądowiska i dobrze, że nasz już je ma. Jestem przekonany, ze to pomoże w przyszłości uratować jeszcze wiele ludzkich istnień – mówił starosta Janusz Zarzeczny.
Podsumowując temat zaznaczył, że w mijającej kadencji wydatki na inwestycje w stalowowolskim Szpitalu Powiatowym wyniosły łącznie aż 59,3 mln zł, z czego ponad 30 mln zł stanowią fundusze pozyskane z zewnątrz.
Zadowolenia z takiego obrotu sprawy nie krył wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Ujda, który jest zawodowo związany ze stalowowolskim szpitalem jako lekarz kardiolog. – Życie i zdrowie powszechnie uchodzą za najważniejsze wartości, ale dbałość o nie często. kończy się na deklaracjach. Władze naszego powiatu są pod tym względem szczytnym wyjątkiem – przeznaczanie tak potężnych nakładów na inwestycje szpitalne, stanowiących w zasadzie połowę wszystkich wydatków inwestycyjnych, jest w zasadzie niespotykane, ale jednocześnie odpowiedzialne i zgodne z rzeczywistymi potrzebami społeczeństwa. W żadnej z poprzednich kadencji powiat nie zrobił jeszcze tak wiele dla dobra szpitala. Dlatego patrzę na te ostatnie 4 lata z dużym uznaniem – mówił wiceprzewodniczący Ujda.

Po nim głos zabrał wicestarosta Mariusz Sołtys, który omówił najważniejsze inwestycje drogowe Powiatu Stalowowolskiego w mijającej kadencji. – Podobnie jak z wydatkami na szpital, tak i w zakresie wydatków na drogi poczyniliśmy w mijającej kadencji rekordowe nakłady. W sumie wyniosły one aż 52 miliony złotych – stwierdził wicestarosta Sołtys. Wśród wymienionych przez niego zadań znalazły się m.in.: rozbudowa ulicy Poniatowskiego (wartość inwestycji – 11,1 mln zł), rozbudowa ulicy Przemysłowej (6,9 mln zł), przebudowa mostu na Sanie w miejscowości Radomyśl (3,2 mln zł), przebudowa ulicy Klasztornej (1,8 mln zł), przebudowa drogi Stany – Grębów (3,63 mln zł) oraz budowa odcinka Wschodniego Szlaku Rowerowego „Green Velo” (13,63 mln zł). Wspomniał również o inwestycjach właśnie realizowanych na drodze powiatowej nr 1019R, czyli o przebudowie odcinka Pysznica – Jastkowice (wartość 3,7 mln zł) , a także mostu na rzece Bukowa (1,6 mln zł). – To dopiero pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej wiodącej przez Pysznicę. W przyszłym roku planowana jest budowa ronda na skrzyżowaniu w centrum Pysznicy oraz kontynuacja robót na drodze w kierunku Zarzecza. W ramach tego remontu uznaliśmy też, że zasadnym jest remont mostu na rzece Bukowa w Jastkowicach. Jego realizacja dobiega już końca, a ja tylko powiem, że obiekt wzbogaci się o osobny ciąg pieszo-rowerowy, co na pewno zwiększy bezpieczeństwo podróżujących tędy rowerzystów – podsumował Mariusz Sołtys.
Wicestarosta podkreślił również działania Powiatu w sferze społecznej, polegające m.in. na organizacji wielu inicjatyw adresowanych do mieszkańców. Wymienił tu organizację takich akcji jak np.: rajd rowerowy, „Drzewko za makulaturę”, czy Forum Pszczelarskie „Stalowa Pszczoła nie istnieje”, które stało się wydarzeniem o zasięgu ogólnopolskim.

Natomiast najważniejsze inwestycje o charakterze edukacyjnym omówił przewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego – Ryszard Andres. – Oświata jest dla nas bardzo ważna. I wszyscy mogą się o tym przekonać, patrząc jak w pozytywny sposób zmieniają się nasze szkoły oraz ich otoczenie – mówił przewodniczący. Wymieniając największe inwestycje powiatu w szkoły, rozpoczął od ogromnego projektu dotyczącego modernizacji energetycznej kliku placówek: ZSP Nr 1 (wartość inwestycji 3,9 mln zł), CEZ-u (3,8 mln zł), CKUiODiDZ (1,46 mln zł) oraz ZSP Nr 3 (763 tys. zł). W ostatnim 4-leciu sporo było również inwestycji w obiekty sportowe, jak np.: przebudowę boiska sportowego przy LO im. KEN (589 tys. zł), budowę orlika lekkoatletycznego przy ZSP Nr 2 (565 tys. zł) oraz przebudowę i remont sali gimnastycznej przy tej samej szkole (1 mln zł). Ważne inwestycje poczyniono również przy ZS Nr 6 Specjalnych, gdzie wykonano termomodernizację oraz wybudowano nowoczesny plac zabaw (łącznie 1 mln zł za oba zadania). W sumie wydatki Powiatu Stalowowolskiego na inwestycje oświatowe w kadencji 2014-2018 wyniosły 13,7 mln zł. Dodatkowo, w tym czasie realizowano w naszych szkołach również projekty edukacyjne o łącznej wartości 10,9 mln zł.
Konferencję zakończył starosta Janusz Zarzeczny, dziękując pozostałym członkom Zarządu Powiatu oraz przedstawicielom Rady Powiatu w osobach przewodniczącego i jego zastępców, za pracę i zaangażowanie w mijającej kadencji. – Dobrze wykorzystaliśmy ten czas. Wydatki ogółem na inwestycje realizowane przez Powiat Stalowowolski w tej kadencji wyniosły w sumie 125 mln zł. To rekordowy wynik i jestem dumny, że przyczyniliśmy się naszą pracą do rozwoju miasta i powiatu – powiedział starosta Zarzeczny.

{gallery}podsumowaniekadencji{/gallery}