Pracujemy na rzecz lokalnych społeczności

– Kończąca się kadencja była imponująca pod względem zrealizowanych przez Powiat Stalowowolski inwestycji. Które według Pana były najważniejsze z punktu widzenia mieszkańca naszego Powiatu?
– Każda zrealizowana przez nas inwestycja była wcześniej dogłębnie analizowana, właśnie pod kątem potrzeb mieszkańców. Trudno jest mi wskazać która z nich jest najważniejsza, ale na pewno musimy wspomnieć o przebudowie SOR-u w szpitalu, budowie nowego bloku operacyjnego, zakupie nowego specjalistycznego sprzętu dla pacjentów, wielomilionowych nakładach na remonty szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski, przebudowie ulicy Poniatowskiego, Przemysłowej i Klasztornej w Stalowej Woli, remoncie mostu na Sanie, przebudowie dróg powiatowych w Kępiu Zaleszańskim, Stanach, Zdziechowicach, Barakach Starych. Spore znaczenie ma też dla okolicznych mieszkańców zakończona niedawno budowa drogi Stany – Grębów, która znacznie przyspieszy komunikację w tej okolicy. Na pewno taką ważną inwestycją będzie również rozpoczęta przebudowa i remont drogi Jastkowice – Zarzecze, wraz z przebudową mostu na rzece Bukowa, co jest szczególnie ważne dla wszystkich korzystających ze ścieżki Green Velo. Warto w tym miejscu wspomnieć, że na przyszły rok została zaplanowana budowa ronda i dalszy remont drogi powiatowej w centrum Pysznicy. To na pewno usprawni ruch drogowy i przyczyni się do większego komfortu kierowców.

– Powiat może pochwalić się również całą serią ciekawych i udanych inicjatyw, adresowanych bezpośrednio do mieszkańców, jak np. akcja „Drzewko za makulaturę”, „Forum Pszczelarskie”, czy rajd rowerowy…
– Zdecydowanie tak! Wydarzenia, o których mówimy, na trwałe wpisały się już w kalendarz imprez organizowanych przez Powiat. Co cieszy szczególnie z roku na rok w każdym z nich uczestniczy coraz większa liczba mieszkańców, a np. Forum Pszczelarskie stało się konferencją o wymiarze ogólnopolskim, w którym rokrocznie uczestniczy około 300 pszczelarzy!

– Czy dostrzega Pan inne potrzeby w inwestycjach drogowych, którymi należałoby się zająć choćby w następnej kadencji?
– Pomimo wielu zrealizowanych inwestycji, są oczywiście jeszcze potrzeby kolejnych remontów. Na pewno będzie kontynuowany, wspomniany już wcześniej, remont drogi powiatowej w Pysznicy, aż do granicy Powiatu w Zarzeczu. Wydaje się, że ze względu na ogromny ruch pojazdów należy myśleć o remoncie drogi Stalowa Wola – Pysznica. Podobna sytuacja występuje na ulicy Popiełuszki w Stalowej Woli. Będę również wnioskował o włączenie do katalogu remontów drogi powiatowej w Zdziechowicach. Od lat nie zostaje rozwiązany problem remontu przejazdu kolejowego w Lipie. Remont linii kolejowej to dobra okazja do tej inwestycji. Dołożę wszelkich starań, aby w końcu udało się ją zrealizować! Oprócz tego zaplanowaliśmy, zgodnie z sugestiami radnych z Lipy, budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w Lipie. Ta inwestycja na pewno zwiększy bezpieczeństwo rowerzystów.

– Powiat Stalowowolski regularnie wspiera strażaków, zarówno zawodowców, jak i ochotników. Od dawna powtarza Pan, że środki przeznaczane na ich doposażanie czy remonty remiz, to dobrze wydane pieniądze…
– Zdrowie i bezpieczeństwo to są filary, na których nie można oszczędzać. Od wielu lat, będąc strażakiem ochotnikiem, regularnie wspieram każdy wniosek z pomocą na rzecz ochotniczych straży pożarnych. Uważam, że każda złotówka wydana na ten cel, to są dobrze wydane pieniądze.

– Obecna kadencja jest już Pana 3. jako radnego powiatowego i 2. jako wicestarosty. Jak bardzo zmienił się Pana zdaniem Powiat Stalowowolski przez te ostatnie 12 lat?
– 12 lat to mnóstwo czasu. Gdy jako niespełna 30 latek po raz pierwszy zostałem radnym, nie przewidywałem, że tak potoczy się moja kariera zawodowa. W następnej kadencji, z woli mieszkańców i radnych zostałem wicestarostą i sprawuję tę zaszczytną funkcję do dzisiaj. Powiat zmienia się każdego roku i to zmienia się na lepsze. Aby zrealizować każdą inwestycję potrzebne są oczywiście pieniądze, a te pozyskujemy przede wszystkim z zewnątrz. W obecnej kadencji 60 milionów zainwestowaliśmy w szpital, 50 milionów w drogi powiatowe, około 14 milionów w remonty naszych szkół. To są środki, które jestem przekonany, zauważy każdy mieszkaniec powiatu! Natomiast pomimo wielu lat doświadczenia w pracach Zarządu Powiatu, każdy dzień przynosi nowe wyzwania, problemy i sprawy do załatwienia. Co mnie cieszy szczególnie, pracujemy na rzecz lokalnych społeczności. I to jest chyba to, co w samorządzie kocham najbardziej!