Niepodległa do Hymnu

Do tej akcji Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza instytucje państwowe i samorządowe, organizacje społeczne oraz najmniejsze społeczności lokalne. Podczas oficjalnych obchodów na Pl. J. Piłsudskiego o godz. 12.00 do hymnu staną przedstawiciele Państwa. W tym samym czasie stacje radiowe w całej Polsce wyemitują Mazurka Dąbrowskiego, w ten sposób każdy będzie mógł włączyć się do wspólnego śpiewania.
Do akcji możne też dołączyć wypełniając formularz na stronie https://niepodlegla.gov.pl/wydarzenia/?kind_event=anthem oraz wybierając rodzaj wydarzenia „Niepodległa do Hymnu”.