Mariusz Sołtys

Urodził się 6 kwietnia 1976 roku w Stalowej Woli. Prawnik, absolwent studiów podyplomowych z zakresu europeistyki – specjalność: administracja publiczna i samorządowa.

Radny powiatu stalowowolskiego w latach 2006 – 2010, 2010 – 2014, 2014 –   2018 oraz kadencji 2018 – 2023. Kierownik Stalowowolskiego Biura Powiatowego ARiMR, Wicestarosta Stalowowolski w latach 2010 – 2014. Od 2010 roku Przewodniczący Rady Społecznej Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Stalowej Woli a także Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia. Wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP.

Wicestarosta stalowowolski, członek Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej.

Adres email: mariusz.soltys@stalowowolski.pl