Uczniowie ZSP NR 1 dostaną umundurowanie i sprzęt

Placówka została zakwalifikowana do II edycji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Klas Mundurowych” Ministerstwa Obrony Narodowej. W ramach programu szkoła otrzymała dotację celową w wysokości 45 tys. zł (wkład własny 9 tys. zł) na zakup wyposażenia.

Starosta Janusz Zarzeczny, wicestarosta Mariusz Sołtys i skarbnik powiatu Elżbieta Kulpa, 26 listopada podpisali umowę w Ministerstwie Obrony Narodowej w Warszawie na dofinansowanie w ramach programu wspierającego klasy wojskowe.
– Stawiamy na patriotyczny rozwój młodzieży w naszych szkołach. Cieszy nas, że młodzi ludzie chcą rozwijać się w tym kierunku. Wsparcie z ministerstwa, dzięki któremu placówka otrzyma sprzęt i umundurowanie pokazuje, że ten rodzaj kształcenia jest doceniany przez państwo – mówi Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia szkoleniowego dla klas mundurowych działających w szkole oraz umundurowania dla 15 uczniów klasy II liceum ogólnokształcącego o profilu wojskowym. Uczniowie klasy wojskowej otrzymają indywidualny pakiet wyposażenia, w skład którego wchodzą m.in. bluza i spodnie munduru polowego w kamuflażu pantera, koszulka, beret, zestaw odznak regulaminowych do umundurowania, bluza polarowa.
Natomiast w skład pakietu szkoleniowego wyposażenia dla klas mundurowych wchodzi m.in. kamizelka taktyczna, gumowa atrapa karabinka, hełm ochronny, busola, okulary ochronne, maska przeciwgazowa, saperka, nosze medyczne, radiotelefony.

Program, w którym uczestniczy ZSP Nr 1 ma na celu kształtowanie postaw proobronnych i patriotycznych młodzieży, szacunku do symboli narodowych, historii i dziedzictwa kulturowego. Ponadto promowanie właściwych postaw moralnych przez wartości odnajdywane w etosie służby wojskowej, jak też wspieranie systemu odbudowy rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się dostać do tego programu. Uczniowie liczyli na to, że będą mieć jednakowe umundurowanie, profesjonale zajęcia w jednostce wojskowej – mówi Agata Krzek, dyrektor ZSP Nr 1.