Mamy zaproszenia na koncert Dominiki Żukowskiej i Andrzeja Koryckiego

Docenione zostaną osoby, zespoły, które są animatorami życia kulturalnego i mają w tej dziedzinie znaczące osiągnięcia. Nagrody będą przyznawane w kategoriach:
Twórca – Osobowość Roku
Animator Kultury
Ochrona i Promocja Tradycji Regionalnych.

Podczas Powiatowego Dnia Animatora Kultury i Sportu nagrodzeni zostaną sportowcy, którzy w ubiegłym roku zdobyli najwyższe wyniki w zawodach wojewódzkich, krajowych oraz na arenie międzynarodowej.
Nagrody będą przyznawane w kategoriach:
Sportowiec Roku
Trener Roku
Animator Sportu

Zostanie także wręczona nagroda honorowa „Kryształowe Serce dla Kultury” dla instytucji lub przedsiębiorcy, szczególnie zasłużonych we wspieraniu inicjatyw w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Na zakończenie wieczoru na scenie wystąpi Andrzej Korycki i Dominika Żukowska w koncercie pt. „Ballady rosyjskie Bułata Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego, Żanny Biczewskiej i nie tylko…”.

Zaproszenia na Powiatowy Dzień Animatora Kultury i Sportu można odbierać w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15, w sekretariacie lub pokoju nr 114 w godzinach pracy urzędu 7.30 – 15.30.