Uczniowie nakręcili edukacyjny spot

Konkurs był skierowany do uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Stalowowolskiego. Mieli oni za zadanie nagrać krótki spot informacyjny pt. „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”. Ideą konkursu było podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, udzielania pierwszej pomocy osobom zatrutym czadem, zapewnienia właściwej ewakuacji, a także sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym było także uświadomienie jak istotne jest zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w domach i mieszkaniach.

Zwycięzcą konkursu został Kacper Ziółek, uczeń Centrum Edukacji Zawodowej, natomiast wyróżnienia otrzymali Kamila Ziara z Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego i Szymon Wójtowicz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Natomiast 2. i 3. miejsce nie zostało przyznane.

Jak zaznaczał komendant Robert Lebioda, zwycięski spot spełniał wszystkie cele jakie były założone w konkursie. Film ten został nakręcony bardzo profesjonalnie, wymagał dużego nakładu pracy, uczeń wykorzystał różne techniki filmowe. Komendant zaznaczał, że jest to bardzo ciekawa praca i będzie pokazywana nie tylko na terenie Powiatu Stalowowolskiego, ale też zostanie przedstawiona innym komendantom by udostępniali ten film edukacyjny.

Zwycięski film można obejrzeć tu