Tworzą wspólną profilaktykę dla dzieci i młodzieży

Jak zaznacza Marzena Łata, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, od wielu lat w placówce prowadzony jest projekt, który ma na celu podniesienie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze różnych trudnych zachowań, a co za tym idzie zapewnienia bezpieczeństwa młodym osobom. Projekt zrzesza psychologów i pedagogów szkolnych ze Stalowej Woli i z powiatu stalowowolskiego.
– Doszli oni do wniosku, że razem mogą zrobić więcej. Stąd też zajęli się analizą potrzeb lokalnego środowiska. W tym celu przeprowadzili badania ankietowe w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych, których analizę przedstawili na konferencji – mówi Marzena Łata.

Wyniki ankiety okazały się bardzo interesujące. Okazuje się, że jeśli chodzi o przeżywanie trudności, to największe wiążą się z ocenami w szkole. W ankiecie było też pytanie o spędzanie czasu wolnego. Tak uczniowie szkół podstawowych jak i ponadgimnazjalnych, w dużej większości spędzają go przed ekranami smartfonów, tabletów, komputerów. Również z ankiety wynika, że 96 proc. badanych uczniów szkół podstawowych ma smartfona oraz 98 proc. uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Prowadzący ankietę wywnioskowali z niej, że największe trudności dla uczniów to: strata, żałoba, konflikty z rówieśnikami, trudności edukacyjne, trudności w samokontroli, przemoc domowa, niska motywacja do nauki, trudności rodzinne, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia lękowe, trudności rodzinne, myśli samobójcze, zaburzenia ze spektrum autyzmu, cyberprzemoc, wykluczenie z grupy rówieśniczej, kryzysy rozwojowe i edukacyjne, trudności adaptacyjne, problemy emocjonalne, zaburzenia odżywiania, niskie poczucie własnej wartości.
Uczestnikami konferencji byli m.in. przedstawiciele władz powiatowych i miejskich, dyrektorzy szkół, psycholodzy, pedagodzy oraz przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

 

 

.