Szkolenie PINB ze specustawy mieszkaniowej

W warsztatach uczestniczyli pracownicy wszystkich urzędów gmin i miast z powiatu stalowowolskiego, Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli, Miejskiego Zarządu Budynków w Stalowej Woli, Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, projektanci, a także gościnnie przedstawiciele z Biura Rozwoju Miasta Przemyśla.

Omówiono m.in. cel wprowadzenia specustawy mieszkaniowej, przygotowanie i realizację inwestycji mieszkaniowych, standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych, przygotowanie i realizację inwestycji towarzyszących, postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę. Ponadto poruszane były takie kwestie jak m.in. pozwolenie na użytkowanie, ustalenie prawa do nieruchomości, usuwanie drzew lub krzewów, ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Warsztaty prowadził Marian Pędlowski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli. Tego rodzaju spotkania służą m. in. wymianie poglądów i doświadczeń, a także omawianiu wątpliwości interpretacyjnych. Kolejne warsztaty zostały zaplanowane we wrześniu.