Rozmawiali o prawach konsumenta

Jest to cykliczne wydarzenie, mające na celu przybliżenie uczniom zagadnień związanych z prawami konsumenta.

O działalności i funkcjonowaniu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz podstawowych prawach konsumenta i obowiązkach przedsiębiorcy mówili Aleksandra Kapnik, Naczelnik Wydziału Monitoringu i Maciej Czapliński, Radca Prezesa z Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów UOKiK.

Z kolei Karol Muż z Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Warszawie wyjaśniał jakie prawa mają pasażerowie w transporcie lotniczym, kolejowym i autobusowym.
Jerzy Szczepański – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Rzeszowie oraz Marcin Cioch z Wydziału Prawno-Organizacyjnego mówili o zadaniach Państwowej Inspekcji Handlowej.

Natomiast Agnieszka Kolba, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Stalowej Woli mówiła o uprawnieniach rzecznika konsumentów oraz o najczęstszych sprawach, z jakimi zgłaszają się do niej mieszkańcy powiatu stalowowolskiego. A te dotyczą głównie problemów z reklamacjami butów oraz sprzętu AGD RTV. Ponadto nagminnym problemem są także „domokrążcy”, którzy oferują zmianę dostawcy prądu, a także firmy prowadzące pokazy różnego rodzaju produktów. Pokłosiem takich pokazów i wizyt akwizytorów są podpisane umowy na bardzo niekorzystnych warunkach. Jeśli zostaną zgłoszone w odpowiednim czasie, można od nich odstąpić.
Konferencja poprzedza XII Konkurs Wiedzy Konsumenckiej, który odbędzie się w ZSP Nr 3, 28 maja.

Patronat nad wydarzeniem objęli:
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
Europejskie Centrum Konsumenckie,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Agnieszka Kolba.
Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny.