Ostatnie pożegnanie Ś.P. Grażyny Janik

Grażyna Janik zawsze była Osobą bardzo ciepłą i pomocną, niezwykle zaangażowaną w sprawy społeczne.
Aktywnie działała w samorządzie, była radną trzech kadencji Rady Powiatu Stalowowolskiego w latach: 2006 – 2010, 2010 – 2014, 2014-2018. Pracowała także w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, gdzie była naczelnikiem Wydziału Edukacji.
Była nauczycielką języka polskiego w szkołach podstawowych w Woli Baranowskiej, Jarocinie, Nr 2 w Nisku, Nr 6 w Stalowej Woli, kolejno w Zespole Szkół Ekonomicznych (obecnie ZSP Nr 3) w Stalowej Woli, a także w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stalowej Woli i Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

W 1998 roku została powołana na stanowisko Tarnobrzeskiego Kuratora Oświaty, a następnie pełniła funkcję wicedyrektora Departamentu Nauki, Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.
Działała w wielu stowarzyszeniach na terenie Stalowej Woli, m.in.: Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta, Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja”, Katolickim Klubie Sportowym „Victoria”, Stowarzyszeniu „Ratownik”.

W 2002 roku Rada Miejska nadała Jej tytuł Zasłużony dla Miasta Stalowa Wola.

Była Osobą o ogromnym sercu, nie myślała nigdy o sobie, tylko o innych. Troszczyła się o swoich bliskich, uczniów, sąsiadów, dla Niej najważniejszy był drugi człowiek. Obdarzała też szczególną troską “braci mniejszych”.

 
Składamy wyrazy współczucia Rodzinie 

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
Rada Powiatu Stalowowolskiego
Pracownicy Starostwa Powiatowego

Pogrzeb Ś.P. Grażyny Janik odbędzie się 12 czerwca o godz. 13.30 w Kościele Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli.
Modlitwa różańcowa w intencji Zmarłej odmówiona zostanie 12 czerwca o godz. 12.45 w Kaplicy Cmentarnej.

Rodzina zwraca się z prośbą, by zamiast kwiatów przekazać podczas mszy pogrzebowej datki na rzecz Domu Dziecka Ochronka im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli.

Msze Św. gregoriańskie od Przyjaciół, Sąsiadów i Znajomych za duszę Ś.P. Grażyny Janik zostaną odprawione w Parafii Matki Bożej Królowej Polski w sierpniu w dni powszednie o godz. 18.30, a w niedziele i święta o godz. 9.00.