To nasza wspólna praca

Udzielenie absolutorium poprzedziło przyjęcie Raportu o Stanie Powiatu za 2018 rok. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji absolutoryjnej. Jak wyjaśniał starosta Janusz Zarzeczny, jest to nowy dokument, który po raz pierwszy został opracowany. Ukazuje on obraz powiatu, jego działalność, a także działalność jednostek podległych.

Podczas głosowania radni jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.
– W imieniu Zarządu chciałbym podziękować za poparcie naszych wspólnych inicjatyw. Wszystko co robimy jako Zarząd, robimy to z poparciem Państwa. Jest to nasz wspólny sukces – mówił starosta dziękując radnym za udzielone absolutorium. Zaznaczał, że poprzedni rok był dosyć trudny, obfitował w bardzo poważne inwestycje. Największą była budowa nowego bloku operacyjnego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli. W tym roku zadanie to zostało sfinalizowane. Ponadto było realizowanych szereg innych inwestycji, m.in. drogowych, które udało się wykonać także dzięki pozyskanym środkom z zewnątrz.

{gallery}sesja17.06.2019{/gallery}