Ostatnia szansa na podniesienie kwalifikacji pracowniczych

To jedna z ostatnich transz unijnych środków finansowych na podniesienie kwalifikacji pracowniczych. Projekt jest szansą dla firm na uzyskanie dofinansowania do szkoleń, kursów oraz usług doradczych, a dodatkową zaletą jest to, że firma może sama wybrać swoją usługę szkoleniową z Bazy Usług Rozwojowych, która odpowiada jej potrzebom.

Przez całą procedurę składania wniosków pomogą przebrnąć pracownicy Biura Projektu, które mieści się w budynku Kuźni Przedsiębiorczości, przy ulicy Kwiatkowskiego 1, pokój nr 227, w godzinach od 7.00 do 15.30, oraz w Biurze Partnera Projektu w Tarnobrzegu przy ul. Warszawskiej 227B. Zaineresowani mogą zadzwonić, pod numer 15 814-91-12, 789 446 760 lub kontaktować się mailowo na adres: projektbur@ststrefa.pl.

Szczegółowy opis naboru na stronie: ststrefa.pl/aktualnosci/