Będą dopłaty do przewozów autobusowych

W dniu 18 lipca 2019 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wprowadza ona system dofinansowywania ze środków Funduszu realizacji zadań własnych organizatorów publicznego transportu zbiorowego w zakresie zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dofinansowanie to dopłata do ceny usługi, tj. kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej, która w okresie przejściowym, tj. do dnia 31 grudnia 2021 r. została ustalona w kwocie nie wyższej niż 1,00 zł do 1 wozokilometra. – Ustawa o Funduszu jest niewątpliwie dużym wsparciem dla organizatorów transportu publicznego, który w całym kraju znajduje się w trudnej sytuacji. Na taką pomoc samorządy czekały od dawna. Dlatego gdy w sierpniu ukazał się komunikat Wojewody Podkarpackiego o naborze wniosków o objęcie w 2019 r. dopłatą do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Powiat Stalowowolski złożył taki wniosek. Dotyczy on również Powiatu Niżańskiego, z którym zawarliśmy w 2015 roku porozumienie, na mocy którego jesteśmy organizatorem transportu zbiorowego również na jego terenie. Chcę w tym miejscu zaznaczyć, że samorządy inaczej postrzegają transport publiczny niż firmy prywatne, które organizują przewozy tylko na najbardziej opłacalnych i obleganych liniach. My poprzez transport publiczny rozumiemy również zapewnienie dzieciom dojazdu do szkół, czy osobom starszym do instytucji, urzędów i placówek służby zdrowia. Musimy im zabezpieczyć taką możliwość, mimo, że wiele z takich linii jest deficytowych – mówił podczas zorganizowanej w stalowowolskim Starostwie Powiatowym konferencji starosta Janusz Zarzeczny.

Powiat zawnioskował do wojewody o dopłatę do 77 linii komunikacyjnych o łącznej pracy eksploatacyjnej wynoszącej blisko 684 tys. wozokilomterów. Zgodnie z wytycznymi, deficyt został oszacowany dla każdej linii oddzielnie. Jego suma na wszystkich liniach wyniosła ok. 852 tys. zł, z czego kwota ok. 251 tys. zł stanowi wkład własny organizatora, natomiast pozostała kwota, tj. ok. 601 tys. zł będzie dopłatą Wojewody Podkarpackiego ze środków Funduszu. – To kwota tylko za ostatnie 4 miesiące 2019 roku. A jeśli pomnożymy to trzykrotnie, to widać że w przyszłym roku wzrośnie ona do poziomu 1,8 mln zł. A może będzie nawet wyższa, jeśli powstaną kolejne linie i zostaną ujęte we wniosku na 2020 rok. Na takich beneficjentów jak Powiat Stalowowolski czekamy z otwartymi rękami, rozpatrywanie tak dobrze przygotowanych wniosków to przyjemność – chwalił Krzysztof Sopel, dyrektor Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, który podpisał umowę w imieniu Wojewody Podkarpackiego.

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej to kolejny obok Funduszu Dróg Samorządowych mechanizm, stworzony przez Ministerstwo Infrastruktury. Ma on znacząco poprawić dostępność transportową terenów poza dużymi aglomeracjami. – To program bardzo oczekiwany przez mieszkańców, zwłaszcza przez społeczność wsi i małych miejscowości. Dzięki niemu, transport zbiorowy na deficytowych liniach będzie mógł być dofinansowany przez środki rządowe w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, przekazywane za pośrednictwem wojewody. A co za tym idzie, nie tylko zapobiegniemy znikaniu kolejnych połączeń autobusowych, ale będziemy stymulować powstawanie nowych. Chcę też podkreślić doskonałą współpracę powiatów stalowowolskiego i niżańskiego w tym obszarze – dzięki porozumieniu na mocy którego organizują wspólny transport zbiorowy, wniosek złożony przez starostę Janusza Zarzecznego do wojewody był największym wnioskiem w całym województwie podkarpackim. Organizacja tych 77 linii komunikacyjnych – niektórych nowych, innych odtworzonych, to najlepszy wynik w województwie. To pokazuje sprawność naszych samorządowców – zachwalał obecny na konferencji Rafał Weber, wiceminister infrastruktury i poseł na Sejm RP ze Stalowej Woli.

Następnym krokiem Powiatu Stalowowolskiego jako organizatora transportu będzie wybór operatora i podpisanie z nim umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Operatorem realizującym przewozy na obszarze powiatów stalowowolskiego i niżańskiego będzie PKS w Stalowej Woli S.A. jako tzw. „podmiot wewnętrzny”. Należy tutaj zauważyć, że Powiat Stalowowolski myśląc perspektywicznie i mając na uwadze realizację nowego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego, już w 2010 r. nabył od Skarbu Państwa 100 % akcji tej spółki. – PKS to przewoźnik, który ma olbrzymie doświadczenie w realizacji przewozów pasażerskich na naszym obszarze, dlatego na pewno świetnie poradzi sobie z realizacją powierzonego mu zadania. A dzięki środkom z Funduszu i dopłatom do deficytowych linii, powinna ustabilizować się jego sytuacja finansowa. Mam nadzieję, że w przyszłości znajdą się również pieniądze na wymianę i unowocześnienie taboru autobusowego – mówił podczas konferencji starosta Zarzeczny. I jak się okazuje, jest szansa, że tak się stanie. – Namawiam ministra Andrzeja Adamczyka i premiera Mateusza Morawieckiego, aby w przyszłej kadencji – o ile będziemy mieli oczywiście na to wpływ – stworzyć program pozwalający za pozyskanie środków finansowych na wymianę taboru. Widzimy że jest taka potrzeba. Aby transport zbiorowy dobrze funkcjonował, trzeba stworzyć pasażerom odpowiednie warunki do podróżowania. Mam tu na myśli nowe, bezpieczne i niskoemisyjne autobusy, bo to też jest istotne – zdradził wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

{gallery}pksumowa{/gallery}