Zapraszamy na VI Forum Pszczelarskie

Wydarzenie ma charakter konferencji naukowej z udziałem prelegentów z ośrodków akademickich, instytucji i firm zajmujących się ochroną pszczół. Powiat Stalowowolski organizuje je cyklicznie od 2014 roku. Początkowo było ono adresowane do pszczelarzy z najbliższej okolicy i miało charakter lokalny. Rozrosło się jednak w błyskawicznym tempie i dziś ma już zasięg międzywojewódzki. – Tematyka konferencji dotycząca szeroko pojętej ochrony i hodowli pszczół sprawia, że Forum Pszczelarskie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Organizujemy je po raz 6., a już zdążyło stać się dużym wydarzeniem o charakterze ponadregionalnym, w którym cyklicznie uczestniczy około 300 uczestników z województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz małopolskiego – mówi Mariusz Sołtys, wicestarosta stalowowolski.

Podobnie jak w latach poprzednich, w programie konferencji znalazły się bardzo wartościowe dla hodowców pszczół, a także przedstawicieli instytucji weterynaryjnych wykłady. Z prelekcjami wystąpią m.in. naukowcy reprezentujący środowisko akademickie, jak i specjaliści z Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach. Tradycyjnie już, integralną częścią Forum Pszczelarskiego „Stalowa pszczoła nie istnieje” będzie towarzysząca konferencji wystawa sprzętu pszczelarskiego i preparatów weterynaryjnych (Wydział Mechaniczno – Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej). O ile część konferencyjna oraz wspomniana wystawa będą adresowane głównie do pszczelarzy, właścicieli pasiek oraz lekarzy weterynarii, to towarzyszący VI Forum Pszczelarskiemu kiermasz, z pewnością zainteresuje już wszystkich mieszkańców. – Kiermasz to znakomita okazja aby odwiedzić stoiska, przy których mieszkańcy będą mogli spróbować przepysznych, naturalnych miodów z lokalnych pasiek, a także zakupić nie tylko złocisty nektar, ale i inne wyroby pszczele. Kiermasz będzie odbywał się jednocześnie z forum, na parterze budynku Politechniki Rzeszowskiej – mówi Grzegorz Janiec, Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego i Środowiska w stalowowolskim Starostwie Powiatowym, który odpowiada za organizację VI Forum Pszczelarskiego. Kiermasz będzie odbywał się w godzinach 10:00 – 15:00.

Zapisy na VI Forum Pszczelarskie „Stalowa pszczoła nie istnieje” prowadzą pracownicy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli w osobach: Witold Tutak – tel. 15 643-36-47, e- mail: w.tutak@stalowowolski.pl oraz Grzegorz Janiec – tel. 15 643-36-50, e-mail: g.janiec@stalowowolski.pl. Ilość miejsc ograniczona.

Organizatorem wydarzenia jest Powiat Stalowowolski we współpracy z: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Stalowej Woli, Podkarpacką Izbą Lekarsko-Weterynaryjną w Przemyślu, a także Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Powiatowym Związkiem Pszczelarzy w Stalowej Woli oraz z Gminą Zaleszany. Forum Pszczelarskie objął swoim patronatem marszałek Województwa Podkarpackiego.

Poniżej szczegółowy program VI Forum Pszczelarskiego „Stalowa pszczoła nie istnieje”:

8.15 Rejestracja uczestników

9.00 Otwarcie Konferencji

9.30 Apiterapia w naukach medycznych XXI wieku  wykładowca – prof. zw. dr hab. n. farm. Artur Stojko – Polska Fundacja Apiterapii w Katowicach

11.30 Przerwa na kawę

12.10 Słabe zbiory miodu – wina natury czy pszczelarza
       – wykładowca – dr hab. Zbigniew Kołtowski – prof. nadzwyczajny Instytutu Ogrodnictwa Zakładu Pszczelnictwa w Puławach, kier. Zespołu Botaniki Pszczelarskiej Pracowni Zapylania Roślin, Wiceprezydent Polskiego Związku   Pszczelarskiego

13.10  Zagrożenie zdrowotne pszczół związane z gospodarką wędrowną
– wykładowca – dr hab. Paweł Chorbiński – prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych

14.10 Przerwa na kawę

14.30 Pszczelarze i rolnicy – wspólna walka o przyszłość
– wykładowcy:
– dr Jerzy Próchnicki – Dyrektor Działu Rozwoju i Rejestracji Firmy Bayer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
– dr inż. Michał Krysiak – Menadżer ds. bezpieczeństwa produktów Firmy Bayer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

15.10 Dyskusja i podsumowanie VI Forum Pszczelarskiego Stalowa pszczoła nie istnieje

15.20 Poczęstunek. Zakończenie