VI Forum Pszczelarskie za nami

Konferencję otworzyli starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny, a także wicestarosta stalowowolski Mariusz Sołtys. – To już kolejna edycja tej imprezy. Wystarczy rozejrzeć się po auli, żeby zrozumieć jak trafiony był to pomysł. Gdy 6 lat temu Powiat Stalowowolski organizował ją po raz pierwszy, przygotowaliśmy się na 150 uczestników. Wydarzenie szybko nam się jednak rozrosło, w tym roku chęć wzięcia w nim udziału wyraziło ponad 300 osób. Państwa tak liczna obecność tu dzisiaj świadczy o tym, że to co robimy, jest potrzebne i dlatego mogę zapewnić, że będziemy kontynuować tę konferencję w przyszłości – mówił starosta Janusz Zarzeczny do zgromadzonych gości.

Miłym akcentem oraz wyrazem docenienia organizatorów tego cyklicznego wydarzenia przez środowisko pszczelarzy, a więc adresatów konferencji, było wręczenie im brązowych odznak „Za zasługi dla Podkarpackiego Pszczelarstwa”, przyznanych przez Wojewódzki Związek Pszczelarski w Rzeszowie. – Uczestniczę w Forum Pszczelarskim „Stalowa pszczoła nie istnieje” od pierwszej edycji i jestem pod wrażeniem tej imprezy. Dlatego z przyjemnością informuję, że Wojewódzki Związek Pszczelarski w Rzeszowie postanowił uhonorować brązowymi odznakami ludzi wspierających pszczelarstwo, czyli panów: Janusza Sudoła – Powiatowego Lekarza Weterynarii w Stalowej Woli, Grzegorza Jańca – naczelnika Wydziału Architektoniczno-Budowlanego i Środowiska w stalowowolskim Starostwie Powiatowym oraz Huberta Karwana – kierownika Referatu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w stalowowolskim Starostwie Powiatowym.

Tradycyjnie już, z wykładami podczas forum wystąpiły największe krajowe autorytety w dziedzinie pszczelarstwa. W tym roku byli to: prof. Artur Stojko, który opowiadał o apiterapii w naukach medycznych, wiceprezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego dr hab. Zbigniew Kołtowski, który wygłosił wykład pt. „Słabe zbiory miodu – wina natury czy pszczelarza?”, a także dr hab. Paweł Chorbiński, który mówił nt. „Zagrożenia zdrowotnego pszczół związanego z gospodarką wędrowną”. Natomiast dr Jerzy Próchnicki oraz dr Michał Krysiak mówili o wspólnej walce o przyszłość pszczelarzy i rolników.

Podobnie jak w latach poprzednich, konferencji towarzyszył kiermasz, na którym pszczelarze mogli zaopatrzyć się w specjalistyczny sprzęt. Były też przygotowane przez nich stoiska, gdzie mieszkańcy mogli spróbować rożnego rodzaju miodów z lokalnych pasiek, a także zakupić złocisty nektar, będący owocem ciężkiej pracy pszczół i pszczelarzy. Kiermasz i stoiska były chętnie odwiedzane przez uczniów szkół i przedszkolaków, gdzie mogli degustować pyszny miód z pasiek z terenu Powiatu Stalowowolskiego.