Anonimowi bohaterowie otrzymali podziękowania

Działalność oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Stalowej Woli obejmuje 2 powiaty stalowowolski i niżański. Skupia się przez wszystkim na promocji honorowego krwiodawstwa, szkoleniach z udzielania pierwszej pomocy, prowadzeniu szkolnych kół PCK, organizacji akcji oświatowo – zdrowotnych, udzielaniu pomocy rzeczowej najbardziej potrzebującym.
Jak zaznaczał Antoni Kłosowski, oddział skupia około 700 członków i wolontariuszy, w tym 56 kobiet. Jest to jeden z największych klubów honorowych dawców na Podkarpaciu i w kraju. Podkreślał, że z roku na rok wzrasta liczba honorowych dawców, a co za tym idzie ilość oddanej krwi, o czym świadczą liczby:
2014 r. – 2 204 litry
2015 r – 2 318 litrów
2016 r. – 2 524 litry
2017 r. – 2 530 litrów
2018 r. – 2 540 litrów
Do 31.10.2019 r. – 2 121 litrów .
W tym roku liczba dawców ogółem wyniosła 1 180 dawców, a pierwszorazowych było 303.

Podczas uroczystości byli odznaczani dawcy, którzy oddali od 5 do 50 litrów krwi. Nagrody dla krwiodawców ufundował także starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny. Podkreślał, że niemalże każdy może oddać krew, ale poddają ja tylko nieliczni. – Myślę, że niejedna rodzina dziękuje państwu za to, że uratowaliście życie ich najbliższych. Dziękujemy za piękną postawę, zrozumienie, chęć pomocy drugiemu człowiekowi w trudnych chwilach i za bezimienną pomoc.
Na ręce Antoniego Kłosowskiego, starosta Janusz Zarzeczny i wicestarosta Mariusz Sołtys złożyli pamiątkowy dyplom z okazji 100 – lecia Polskiego Czerwonego Krzyża.