Walne zebranie członków ROP

 W programie zebrania m.in. wybory nowego Zarządu Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Stalowowolskiego oraz przyjęcie planu pracy stowarzyszenia na kolejne lata.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu stalowowolskiego, którzy chcą włączyć się w cenne inicjatywy na rzecz integracji NGO i współpracy z Powiatem Stalowowolskim.