Nabór wniosków o przyznanie nagród Powiatu Stalowowolskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu za 2019 rok

Wnioski o przyznanie nagrody składa się w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, 37 – 450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 15 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane!

Nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznawane są po jednej w następujących kategoriach:
1) Twórca – Osobowość Roku,
2) Animator kultury,
3) Ochrona i promocja tradycji regionalnych.

Nagrody w dziedzinie sportu przyznawane są po jednej w następujących kategoriach:
1) Sportowiec Roku
2) Trener Roku
3) Animator Sportu

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody.

Informacje o przyznanych nagrodach oraz terminie ich wręczenia, zostaną podane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, a osoby i zespoły uhonorowane nagrodami, otrzymają zaproszenia indywidualne.

Szczegółowych informacji udziela pani Lila Wojciak pod nr tel.: 15 643-36-54; mail: l.wojciak@stalowowolski.pl.

Poniżej do pobrania regulaminy określające zasady, tryb i kryteria przyznawania ww. nagród oraz wzory wniosków.

Regulamin przyznawania nagród w kulturze
Regulamin przyznawania nagród w sporcie
Wniosek o nagrodę w dziedzinie kultury
Wniosek o nagrodę w dziedzinie sportu