Służby mundurowe wsparły Ochronkę

– Bardzo cieszymy się przekazanych środków. Pieniądze te zostaną przeznaczone na potrzeby dzieci. Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy za wsparcie finansowe naszej placówki – mówi Anna Miller, dyrektor Ochronki.

Symboliczny bon na ręce dyrektor Anny Miller przekazali:
Radosław Podolski, dowódca 3. Batalionu Inżynieryjnego w Nisku,
Grzegorz Grobel, dowódca 16. Tczewskiego Batalionu Saperów w Nisku,
Dariusz Szybiak, komendant powiatowy policji w Nisku,
Janusz Śnios, komendant powiatowy policji w Stalowej Woli,
Robert Lebioda, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli.