Są jeszcze miejsca w Powiatowej Akademii Nauki

Od lutego rusza pierwszy semestr Powiatowej Akademii Nauki organizowanej przez Powiat Stalowowolski. Będą to zajęcia edukacyjne dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych. Wykładowcami będą nauczyciele szkół ponadpodstawowych ze Stalowej Woli. I w tych placówkach będą odbywać się zajęcia. Inauguracja odbędzie się 22 lutego w Centrum Edukacji Zawodowej. Wtedy pierwsi „studenci” otrzymają indeksy i pakiety startowe.

Zapisy trwają do 31 stycznia. Wnioski rekrutacyjne przyjmowane są w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli (pokój 114) w godzinach 7.30 – 15.30.

Zasady Powiatowej Akademii Nauki w kilku krokach:

– „studentami” mogą zostać uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych z gmin Powiatu Stalowowolskiego,

– zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów,

– czas trwania – 60 minut, 1 lub 2 razy w miesiącu w soboty, w godzinach przedpołudniowych,

– miejsce – szkoły ponadpodstawowe w Stalowej Woli,

– podział na dwie grupy wiekowe,

– atrakcyjny pakiet startowy (plecak, koszulka, przybory szkolne) dla każdego „studenta”,

– udział w PAN jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje

Do pobrania

Formularz rekrutacyjny PAN

Regulamin PAN

Harmonogram zajęć PAN