Rozmawiali o zwalczaniu chorób zakaźnych wśród zwierząt

Poprowadził je lek. wet Janusz Sudoł Powiatowy Lekarz Weterynarii w Stalowej Woli.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele urzędów gmin, pracownicy zakładów komunalnych, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu stalowowolskiego oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli.

Podczas spotkania były poruszane takie tematy jak:
– rola samorządu w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z urzędu,
– bioasekuracja – sposób przeciwdziałania szerzeniu się choroby zakaźnej zwierząt,
– zasady postępowania ze zwierzętami padłymi lub zabitymi z powodu choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu,
– zagrożenia występujące przy bezpośrednim kontakcie człowieka z materiałem biologicznym pochodzenia zwierzęcego,
– zasady stosowania środków ochrony indywidualnej w podejmowanych działaniach z materiałem biologicznym.