Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą starać się o dotacje

Cztery organizacje z terenu województwa podkarpackiego: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna otrzymały od NIW – CRSO w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dotację na realizację projektu pod nazwą „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020”.

Projekt jest kontynuacją działania pn. „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” realizowanego w latach 2014-2016, działania pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” w latach 2017-2019.
W ramach projektu operatorzy zamierzają przeznaczyć 200 000 złotych na działania lokalne w 2020 roku, w formie mini dotacji dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz samopomocowych z terenu województwa podkarpackiego.
Nabór do konkursu dotacyjnego rozpoczął się 24 lutego i potrwa do  23 marca 2020r., do godz. 16:00.
Szczegóły dostępne są na stronie projektu www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl oraz na stronie operatora dla powiatu stalowowolskiego www.fundacjasmk.pl