Na terenie powiatu nie ma ASF

Na dzień dzisiejszy na tym obszarze nie występuje ASF, czyli choroba wirusowa świń i dzików, która nie przenosi się na ludzi, choć teren ten jest objęty rygorami tzw. strefy czerwonej.

W akcji brało udział: 81 wojskowych, 5 strażaków, 4 myśliwych z Koła Łowieckiego Darz Bór w Zbydniowie, 2 przedstawicieli Lasów Państwowych, 4 lekarzy z Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Stalowej Woli, przedstawiciele sztabów kryzysowych ze starostwa powiatowego, gminy Stalowa Wola i gminy Zaleszany, a także starosta Janusz Zarzeczny.

Przeszukiwaniem objęty był obszar 1 000 hektarów w obrębie Nadleśnictwa Rozwadów, Leśnictwa Charzewice i Leśnictwa Zaosie na granicy gmin Stalowa Wola i Zaleszany. W wyniku podjętych działań, wynikających z decyzji wojewody, na tym obszarze nie ujawniono padłych dzików, nie spotkano dzików żywych, stwierdzono jednak ślady bytowania tej zwierzyny.

Równolegle do tych przeszukiwań myśliwi z Koła Łowieckiego Darz Bór ze Zbydniowa, prowadzili przeszukiwania na terenie pól, lasów prywatnych oraz nieużytków pomiędzy miejscowościami Obojna a Kotowa Wola. Również nie stwierdzili obecności padłych dzików.