Koronawirus – apel do mieszkańców powiatu

W dobie walki z epidemią koronawirusa ogromne znaczenie mają działania prewencyjne. To właśnie dlatego decyzją władz państwowych zamknięto szkoły i placówki. To również z tego powodu w całym kraju odwołane są wszelkiego rodzaju imprezy, które miały odbyć się w najbliższych tygodniach.
I to również dlatego – w trosce o zdrowie i życie mieszkańców Powiatu Stalowowolskiego, jak również pracowników ich obsługujących, zwracamy się z apelem do osób załatwiających sprawy w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli o rozważenie decyzji o przyjściu do urzędu i ograniczenie tego typu wizyt tylko do spraw pilnych. W czasie trwającej właśnie społecznej kwarantanny polegającej na maksymalnym ograniczaniu opuszczania domów, zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw w poszczególnych wydziałach naszego urzędu poprzez kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną. Poniższy link prowadzi do wykazu kontaktów w poszczególnych wydziałach Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli:
https://stalowowolski.pl/powiat-stalowowolski/wydzialy-starostwa

Poniżej zamieszczamy także link do zakładki z obowiązującymi wnioskami i formularzami, opisem wybranych procedur oraz zbiorem informacji niezbędnych przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli:
https://www.stalowowolski.pl/featured-articles-2

Informujemy również, że z tego samego powodu wprowadziliśmy pewne ograniczenia w funkcjonowaniu naszego urzędu. Dotyczy to przede wszystkim Wydziału Komunikacji i Transportu, w którym w związku z absencją pracowników, wynikającą m.in. z konieczności opieki nad dziećmi, interesanci są obsługiwani codziennie – jedynie w godz. od 7.30 – do 12.00.

Dodatkowo, następuje również tymczasowe zawieszenie osobistego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach zorganizowanych przez Powiat Stalowowolski. W najbliższym czasie udzielanie porad prawnych będzie dostępne jedynie telefonicznie – pod numerem 15 640 45 62 oraz drogą elektroniczną pomocprawna@stalowowolski.pl.

Porady prawne w gminach:
Zaklików – poniedziałek w godzinach 8:00 – 12:00 – telefon 883777099
Zaleszany – wtorek w godzinach 8:00 -12:00 – telefon 883777099
Bojanów – środa w godzinach 8:00 -12:00 – 506493697
Pysznica – czwartek w godzinach 11:00- 15:00 – telefon 883777099
Radomyśl nad Sanem – piątek w godzinach 11:00 – 15:00 – telefon 603860590

Poradnictwo obywatelskie w punkcie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest dostępne pod numerem telefonu 506493697:
poniedziałek – 14:00 – 18:00
wtorek – 12:00 – 16:00
środa – 14:00 – 18:00
czwartek – 8:00 -12:00
piątek – 8:00 – 12:00

Przypominamy również, że we wszelkich sprawach związanych z zagrożeniem z koronawirusem, mieszkańcy powiatu stalowowolskiego powinni kontaktować się w pierwszej kolejności z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Stalowej Woli, pod numerem telefonu: 15 842 51 30 lub 507 133 285 (tel. alarmowy).
Można też dzwonić na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem – 800 190 590.

Poniżej informacja na temat funkcjonowania instytucji oraz służb powiatowych:

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Z dniem 11 marca 2020 roku zostają wstrzymane do odwołania wszystkie planowe przyjęcia do oddziałów szpitala, z wyjątkiem sytuacji zagrażających życiu pacjenta.
Dodatkowo nie będą realizowane:
-planowe wizyty w poradniach Przychodni Specjalistycznej, z wyjątkiem kontroli poszpitalnej
– planowe ambulatoryjne badania ultrasonograficzne
– planowe badania w Pracowni Endoskopii
– planowe wizyty w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej
– planowe wizyty w Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca
– Echokardiografia serca
– zabiegi w Dziale Rehabilitacji i Fizykoterapii
– przyjmowanie materiału do badań w Laboratorium, Pracowni Mikrobiologii i Pracowni Serologii.
Bez zmian funkcjonować będzie Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna oraz będą przyjmowane kobiety do porodu (w obu przypadkach wejście tylko przez śluzę przy SOR).

Policja
W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Policja, zaleca ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu. Do dyspozycji pozostają numery telefonów poszczególnych jednostek Policji dostępne na stronach internetowych oraz w przypadku zgłoszeń alarmowych numery 112 i 997. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie (nie dotyczy sytuacji nagłych) oraz kontakt z jednostkami Policji i dzielnicowym za pomocą aplikacji mobilnej “Moja Komenda”.
Wizyty w jednostkach Policji wiążą się często z koniecznością poruszania środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywaniem wśród większej ilości nieznanych osób. Oczekując na przyjęcie zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach również mieszkańcy są narażeni na kontakt z obcymi osobami.
Zalecane jest ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu. Do dyspozycji mieszkańców pozostają numery telefonów jednostek Policji dostępne na stronach internetowych, aplikacji “Moja Komenda” oraz w przypadku zgłoszeń alarmowych numery 112 i 997. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie lub e-mailem (nie dotyczy sytuacji nagłych).
Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia, otrzymaje się instrukcje, co do dalszego postępowania. Jednak, że w niektórych przypadkach (np. konieczność sporządzenia dokumentacji procesowej – przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie czy przesłuchania w charakterze świadka) niezbędne jest wykonanie czynności na terenie jednostki, o czym poinformują policjanci.

Urząd Pracy w Stalowej Woli
W związku ze wzrastającym zagrożeniem koronawirusem, celem profilaktycznego ograniczenia kontaktów bezpośrednich, Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli od dnia 12 marca br. wprowadza następujące zasady obsługi klientów:
– osoby, które mają wyznaczony obowiązkowy termin wizyty w miesiącu marcu nie muszą zgłaszać się osobiście do Urzędu, ale w celu wypełnienia tego obowiązku powinny skontaktować się telefonicznie ze swoim doradcą klienta w dniu wyznaczonej wizyty,
– rejestracja osób bezrobotnych od dnia 16 marca br. (poniedziałek) odbywać się będzie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty; w tej sprawie należy kontaktować się pod nr tel. 15 643 37 53 w godzinach pracy Urzędu; prosimy również o korzystanie z możliwości rejestracji on-line,
– pozostałych klientów, których sprawa nie wymaga konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie, prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
Kontakt:
tel. 15 643 37 80
pup@pupstalowawola.pl
W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie prosimy o zgłaszanie się tylko klientów Urzędu (bez osób towarzyszących). Prosimy także, by oczekując na spotkanie z pracownikiem, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans od innych osób oczekujących.

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Stalowej Woli
Zgodnie z decyzją Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dyrektor ZP – O  wprowadza zakaz wstępu na teren obiektu osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działania obiektu. W związku z powyższym w celu załatwienia spraw należy kontaktować się tylko drogą telefoniczną:
– sprawie informacji o pobytach pacjentów oraz wydawania i przyjmowania dokumentów kierujących do ZP-O – izba przyjęć nr tel. 15 844 86 15;
– w sprawach finansowych – księgowość: nr tel. 15 844 86 17;
– przekazanie bielizny osobistej dla pacjentów, informacje o pacjencie wg uprawnień – dyżurka pielęgniarek: nr tel. 15 844 86 19;
– informacje na temat stanu zdrowia pacjenta – lekarz: nr tel. 15 844 85 18;
– pozostałe informacje – przełożona pielęgniarek: nr tel. 15 844 86 20
– sekretariat: nr tel. 15 844 86 18

Dom Pomocy Społecznej w Stalowej Woli
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej wydał zarządzenie o wstrzymaniu do odwołania odwiedzin mieszkańcówo oraz wstrzymaniu do odwołania wyjść podopiecznych poza teren placówki. Decyzja związana jest z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem SARS- CoV-2. Osoby, które chcą załatwić sprawy administracyjne w DPS proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 15 844-20-39 w godz. 7:30-14:30 lub mailowy: dps@stalowowolski.pl

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli

Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli w związku z zagrożeniem rozpowszechniania się wirusa SARS CoV-2 informuje, że do dnia 20.03.2020 r. nie przyjmuje interesantów.
Wszelkie sprawy i wnioski należy kierować do tut. Zarządu za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na adres zdp@stalowowolski.pl lub kontakt tel./fax 15 844 46 31