Komunikat dot. obowiązkowej kwarantanny

Każdy obywatel Polski wracający obecnie do kraju, jest kierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową.

Jeśli ktoś z jakichś względów nie może odbyć jej w miejscu swojego zamieszkania, a także nie ma możliwości aby pomogli mu w jej zorganizowaniu bliscy, może skorzystać z miejsc przeznaczonych do odbycia obowiązkowej kwarantanny w zasobach lokalowych gminy, której jest mieszkańcem. W większości przypadków, taka kwarantanna będzie odbywała się w budynkach domów ludowych bądź świetlic.

Istnieje również możliwość odbycia obowiązkowej kwarantanny we wskazanych obiektach hotelowych, ale odpłatnie.