Przejazd kolejowy na ul. Sandomierskiej będzie zamknięty

Wszelkie dodatkowe informacje dot. czasowej organizacji ruchu oraz przeprowadzanych prac można uzyskać pod nr tel. 534 941 728 lub 534 031 450.