Zakupy sprzętu i środków ochrony osobistej

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 99 720 zł został zakupiony sprzęt elektroniczny dla uczniów i nauczycieli w ramach programu ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa ZDALNA SZKOŁA. Projekt ten jest dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Zakupiono 50 laptopów, 10 tabletów i 5 licencji dla uczniów i nauczycieli z 7 szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. Sprzęt ten jest własnością powiatu i jest użyczony dla szkół z przeznaczeniem dla uczniów oraz nauczycieli w celu umożliwienia nauki zdalnej.

W ostatnim czasie powiat zaopatrzył także Powiatowy Szpital Specjalistyczny, Dom Pomocy Społecznej i Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy m. in. w maseczki ochronne, kombinezony, rękawice, środki do dezynfekcji.

Ponadto do wszystkich jednostek zostało zakupione 300 litrów płynu do dezynfekcji rąk z Orlenu. Z uwagi na trudną sytuację w DPS-ie został zakupiony także sprzęt AGD, który służy pracownikom i wolontariuszom. Cały czas również z Wojewódzkiego Magazynu Obrony Cywilnej w Rzeszowie przywożone są środki ochrony osobistej, m. in. maseczki chirurgiczne, gogle ochronne, płyny do dezynfekcji, rękawice, kombinezony, czepki, fartuchy, które trafiają głównie do szpitala, a także do DPS – u i ZPO. Podobna pomoc płynie także z Ministerstwa Zdrowia i z Caritasu. W środki ochrony osobistej zaopatrywane są także jednostki podległe Powiatowi Stalowowolskimu.

– Obecnie zapotrzebowanie na sprzęt jest ogromne. Cały czas pozyskujemy go z różnych źródeł dla naszych placówek. Stale monitorujemy sytuację i jesteśmy w kontakcie ze szpitalem, DPS-em i Zakładem Pielęgnacyjno – Opiekuńczym. Przywozimy także materiały z magazynu obrony cywilnej z Rzeszowa. Te materiały niezbędne do podstawowej ochrony pracowników będą nam niestety jeszcze przez długi czas stale potrzebne – mówi starosta Janusz Zarzeczny.